Iseteenindus

Eesti Energia suurendas vedelkütuste laadimisvõimekust

05.09.2012
Eesti Energia Õlitööstus võttis kasutusele uue tsisternvagunite laadimisterminali, mille võimsus on kuni 3600 tonni vedelkütuseid ööpäevas. Terminal võimaldab teenindada kliente kiiremini ja kvaliteetsemalt kuna laadimisaeg on lühem ning arvestus täpsem. Vedelkütuste raudteelaadimisterminali investeeriti kokku 3,8 miljonit eurot.

Uus terminal võimaldab laadida ligikaudu 2000 liitrit vedelkütuseid minutis. Ühe 60-ne tonnise tsisterni laadimiseks kulub umbes 40 minutit ning tänu automaatsele laadimissüsteemile täidetakse tsistern kuni üheliitrise täpsusega. Kaasaegne tehnika kindlustab, et laadimisprotsessi on turvaline ning keskkonnariskid maandatud. „Tööstuse arendamine peab olema terviklik ning koos õlitehastega tuleb uuendada ka teenindavaid üksusi," ütles Eesti Energia Õlitööstuse juhatuse esimees Igor Kond. Raudteelaadimisterminal täiendab aasta tagasi valminud autolaadimissõlme. „Tänu neile kahele uuendusele on meie laadimisvõimekus tervikuna kordades suurenenud ning vastab igati areneva õlitööstuse vajadustele" kinnitas ta.

Raudteelaadimisterminal on varustatud mitmetasandilise kaitsesüsteemiga, samuti spetsiaalselt vedelkütuste tootmisele mõeldud tuletõrjesüsteemiga.

Raudtee- ja autolaadimisterminal koos lähiajal kasutusse võetava uue põlevkivi ühendlaoga hakkab teenindama nii tänast elektri ja õlitootmist kui ka tulevikus lisanduvaid tootmisvõimsusi. Energiakompleksi naabruses on valmimas ka ühine põlevkiviladu, kuhu mahub kahe kuu varu - kuni 1 miljon tonni põlevkivi.

Augustis sai uued tööruumid ka õlitööstuse labor, mille roll ja meeskond koos tööstuse arendamisega suureneb.

2016. aastaks on Eesti Energial plaanis välja arendada põlevkivist vedelkütuste tootmine mahus, mis kataks kogu Eesti vajaduse ning jätaks võimaluse ka ekspordiks. Kuni 22 000 barrelise päevatoodanguga tööstuses on kavas toota tänastele kvaliteedinormidele vastavat mootorikütust. Sellises mahus vedelkütuste tootmine annaks otseselt tööd ligi pooletuhandele virumaalasele.

Eliis Vennik
Eesti Energia
Pressiesindaja
715 12 18
57 830 756
[email protected]