Iseteenindus

Päästeamet ja Jaotusvõrk valmistuvad võimalikeks tormideks

04.11.2011
Täna kohtuvad Tartus Päästeameti ja Eesti Energia Jaotusvõrgu esindajad, et arutada võimalusi veelgi tõhusamaks koostööks kriisiolukordade ja teiste päästesündmuste korral.

Kohtumisel osalevad nii Päästeameti, päästekeskuste, häirekeskuse kui ka Jaotusvõrgu juhid ja spetsialistid. Koos otsitakse lahendusi võimalikult operatiivseks infovahetuseks tormide ja tulekahjude korral. Samuti vaadatakse üle, kuidas tagada elektrivarustus kriiside korral objektidele, mis on seotud elutähtsa teenuse pakkumisega.

„Möödunud talviste tormide korral aitas koostöö nii kiiremini päästetöid korraldada, inimesi teavitada kui ka elektrikatkestusi kõrvaldada. Päästeameti soomustransportöörid olid meile Monika ajal suureks abiks kinnituisanud teede ja metsasihtide läbimisel," selgitas Jaotusvõrgu juhtimiskeskuse juhataja Taivo Tõnne.

„Me saame aru, kui oluline on omavahelise koostöö arendamine, et tagada inimestele elutähtsate teenuste toimepidevus," tõi Ida-Eesti Päästekeskuse direktor Ailar Holzmann välja koostöö tegemise vajaduse.

Oluliseks arutelupunktiks on ka operatiivne elektritoite väljalülitamine ja ohutus päästetöödel tulekahjude korral. Kohtumise järel plaanitakse korraldada päästemeeskondadele ning Jaotusvõrgu dispetšeritele ja rikkebrigaadidele ühiseid koolitusi.

Lisainformtsioon:
Reimo Raja
Eesti Energia pressiesindaja
715 1218
566 19 659