Iseteenindus

Energiakulude kärpimist alusta küsimustest "kuhu?" ja "kui palju?"

04.10.2011
Eesti Energia energiasäästu valdkonna juhi Marja-Liisa Alopi sõnul algab energia kokkuhoid täpsest ülevaatest, kuhu ja kui palju elektrit, vett ja kütet kulub ning millised on väljaminekud kõikide energialiikide lõikes. Et kliente selles abistada, täiustas Eesti Energia oma e-teeninduses asuvat energiaprofiili. Näiteks aitab profiil välja selgitada, kuidas jaotuvad kulutused elektrile valgustuse, koduelektroonika, külmiku ja teiste seadmete vahel.

Samamoodi saab energiaprofiilist teada, kui suure osa vee soojendamise kulust moodustab pesu- ja nõudepesemine. Nii kulude jaotus kui ka energiasäästu soovitused on personaalsed – mida täpsemini energiaprofiili täita, seda kvaliteetsem on ülevaade kodusest energiakasutusest.

Marja-Liisa Alop usub, et mustvalgelt välja toodud energiakasutuse ja kulude jaotused motiveerivad inimesi mitte ainult mõtlema energiasäästule vaid ka tegutsema soovitud kokkuhoiu nimel. „Enamik inimestest ei oska oma energiakulude jaotumist õigesti hinnata. Valede lähteandmete põhjal jääb oodatud tulemus aga saavutamata ja seetõttu on paljud inimesed energiasäästu suhtes skeptiliselt meelestatud," põhjendas Alop kulude jaotuse ülevaate vajalikkust.

„Näiteks valgustuse ja elektroonikaseadmete elektrikulude jaotus kõneleb sellest, et seadmed tarbivad elektrienergiat ka ooterežiimil. Tegelikult moodustab ooterežiim koguni 5 -10% kodusest elektrienergia kulust. Võtame kasvõi igas majapidamises leiduvad digiboksid – nende elektrikulust moodustab telekavaatamise aeg vaid murdosa. Seetõttu tulekski elektroonikaseadmed pärast kasutamist vooluvõrgust eemaldada," tõi Alop näite koduse elektritarbimise jaotuse kohta.

Teise uuendusena lisas Eesti Energia energiaprofiilide võrdlusvõimaluse. See tähendab, et igal energiaprofiili täitjal on võimalik enda tulemusi võrrelda teiste tulemustega või kitsendada võrdlust näiteks sama piirkonna või sarnases seisukorras korteritele ja eramutele. Nii on võimalik teada saada, palju kulub raha ja energiat sarnastes hoonetes elektrile, veele ja küttele.

Energiaprofiili täitmiseks tuleb vastata 23-le küsimusele oma korteri või eramu seisukorra, energia- ja veekulude, koduste seadmete ja tarbimisharjumuste kohta. Et energiaprofiili salvestada ja seda hiljem vaadata või muuta, tuleb sisse logida Eesti Energia e-teenindusse ja täita energiaprofiil seal. Eesti Energia e-teenindusse saavad sisse logida ka inimesed, kes ei ole ettevõtte lepingulised kliendid. Energiaprofiili on võimalik täita nii eesti, vene kui ka inglise keeles.

Eesti Energia e-teenindus asub veebilehel www.energia.ee. Eesti Energia energiasäästuveeb asub veebilehel www.energia.ee/kokkuhoid.

Reimo Raja
Eesti Energia pressiesindaja
715 12 18
566 19 659