Iseteenindus

Eesti Energia leppis Jordaania valitsusega kokku elektrijaama hanke tingimustes

03.06.2012
Eesti Energia saavutas kokkuleppe Jordaania energia- ja maavarade ministeeriumi ning riikliku energiaettevõtte National Electric Power Companyga (NEPCO) Jordaaniasse kavandatava põlevkivielektrijaama hanke läbiviimise tingimustes. Kokkulepe võimaldab alustada elektrijaama ehitushankega, mis on kavas välja kuulutada kuu jooksul. Hanke tulemused selguvad 2012. aasta lõpus.

„Eesti kogemus põlevkivi vallas on maailmas väga nõutud, sest põlevkivivarusid soovivad kasutusele võtta mitmed riigid ning just põlevkivis nähakse nafta alternatiivi. Põlevkivitööstusel on maailmas suur kasvu- ja arengupotentsiaal ning Eesti Energia saab pakkuda seda, mida vajatakse: pikaajalist kogemust ja toimivat põlevkivitööstust," sõnas Eesti energia juhatuse esimees Sandor Liive.

Jordaania energia ja maavarade minister Alaa Batayneh kinnitas, et riigi huvi põlevkivi kasutusele võtta on suur ning koostööd Eesti Energiaga hinnatakse kõrgelt. "Põlevkivi kui energiaallikas on Jordaaniale oluline nii energiajulgeoleku kui ka majanduslikus mõttes. Rajades Jordaaniasse põlevkivielektrijaama saame aastas ainuüksi vedelkütuste importi vähenda enam kui 500 miljoni dollari võrra," ütles ta. Valdav osa praegu Jordaanias toodetud elektrist genereeritakse raske kütteõli ja diiselkütuse baasil.

Liive sõnul kinnitab saavutatud kokkulepe, et Jordaania valitsus usub, et Eesti Energia on õige partner riigi põlevkiviressursi arendamiseks ja kasutusele võtuks. Jordaania valitsus ja NEPCO aitavad projekti arengutele aktiivselt kaasa, sest võrreldes tänaste tootmisportfelliga tagab põlevkivielektrijaam nii energiajulgeoleku kui ka senisest madalama elektrihinna ning loob uusi töökohti. „Nagu Eestiski ei leidu Jordaanias naftat ega gaasi ning põlevkivi on ainuke kodumaine kütus, millega on võimalik katta riigi vajadust energia osas. Jordaania arendusprojekt on väga perspektiivne, sest nõudlus kodumaise energia järgi on riigis väga suur ning lahendust nähakse eelkõige kohalike põlevkivivarude kasutuselevõtus," lisas Liive.

Jordaania elektri- ja õlitootmise projektide arendus sujub plaanipäraselt, selle aasta esimeses kvartalis lõpetati täiendavad geoloogilised välitööd Attarat Um Ghudrani põlevkivimaardla lääne- ja põhjapoolsetel aladel. 2011. aastal läbi viidud maardla idaala geoloogilised tööd on jõudmas lõpule ning praegu tehakse täiendavaid kontrollpuurimisi ja analüüse lõpliku geoloogilise 3D mudeli loomiseks.

Jordaania elektriprojekti rahastamine toimub projektfinantseerimisena, mis lubab piirata projekti finantsriski sinna paigutatud omakapitaliga. Arendusprojektis osaleb Eesti Energia kõrval finants- ja strateegilise partnerina Aasia üks juhtivaid energiaettevõtteid YTL Power International Berhad (YTLPI) ning Eesti Energia Jordaania partnerfirma Near East Investment (NEI). Eesti Energiale kuulub projekti enamusosalus, YTLPI panustab 30% ulatuses ja NEI-le kuulub 5% projektist. Arenduse finantseerimiseks kaasatakse laenukapitali , lisaks kaalutakse täiendava finants- või strateegiliste investori kaasamist. Praeguseks on Jordaania õli- ja elektriprojektide eelarendustesse investeeritud ca 6,5 miljonit eurot, kahe eelarendusprojekti kogumaksumus on ca 30 miljonit eurot. Jordaania arendusprojekti kulud ei kajastu Eesti elektri- ja võrguteenuse hinnas.

Lisaks põlevkivi elektrijaamale kuulub Eesti Energia Jordaania arendusprojekti ca 38 000 barrelilise päevatoodanguga õlitehas. Eesti Energia on nende projektide arendaja ja eestvedaja ning Enefit-tehnoloogia tarnija põlevkiviõli tootvale tehasele. YTLPI panustab lisaks finantsinvestori rollile projekti elektritootmise arendusse.


Taustainfo:

Eesti Energiale kuulub Jordaania arendusprojektist 65%-line enamusosalus, YTLPI-le kuulub 30% ja Eesti Energia Jordaania partner Near East Investment omab 5%-list osalust.

YTLPI on Malaisia konglomeraadi YTL Corporation Berhadi (www.ytl.com.my/index.asp) üks tütarettevõtetest ning üks suurimaid Malaisia börsil noteeritud ettevõtetest. Ettevõte on arendanud ning opereerib maailmas mitmeid suuri elektrijaamu. Ettevõtte installeeritud elektrivõimsus on 5500 MW ning talle kuuluvad nii söel, õlil kui gaasil töötavad elektrijaamad Malaisias, Singapuris ja Indoneesias.

Eesti Energia alustas Attarat Um Ghudrani põlevkivimaardlas geoloogiliste ja hüdrogeoloogiliste detailuuringutega 2010. aastal peale kontsessioonilepingu allkirjastamist Jordaania valitsusega. Uuringutesse on kaasatud ka Eesti ülikoolid ja teadusasutused. Projektis osalevad Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli eksperdid ning geoloogiliste tööde läbiviimisesse on kaasatud ka teisi Eesti ettevõtteid.

Eliis Vennik
Eesti Energia
Pressiesindaja
715 12 18
57 830 756
[email protected]