Iseteenindus

Eesti Energia müüs Põltsamaa hüdroelektrijaama kinnistu

01.11.2012
Eesti Energia müüs enampakkumise teel Põltsamaa hüdroelektrijaama kinnistu ja ajaloolise hoone. Parimaks pakkujaks osutus Loveko OÜ.

Põltsamaa hüdroelektrijaama kinnistu ja ajalooline hoone müüdi parimale pakkujale koos hüdroelektrijaama rajamise eelprojekti ning ettevalmistatud elektrivõrguga liitumisega. Tamm ja kaasnevad rajatised kuuluvad jätkuvalt Põltsamaa linnale.

Kuigi kinnistu ja hoone omandamisega ei kaasnenud hüdroelektrijaama projektiga jätkamise kohustust, soovib Loveko OÜ hüdroelektrijaama projekti edasi arendada eesmärgiga laiendada oma tootmisportfelli. Väikeste hüdroelektrijaamade rajamine on Loveko peamine kompetents ning ettevõte omab pikaajalist kogemust väikeste hüdroelektrijaamade arendamisel Eestis ja Lätis. Loveko teeb koostööd Austria veeturbiinide tootjaga Gugler ning väikestele hüdroelektrijaamadele mõeldud seadmete tootmise osas ka Eesti metalliettevõtetega.

Poolte kokkuleppel müügitehingu hinda ei avalikustata.

Eesti Energia toodab hetkel elektrit kahes hüdroelektrijaamas Linnamäel ja Keila-Joal. Linnamäe hüdroelektrijaam on Eesti võimsam, selle võimsus on 1,2 MW. Aastas toodab Linnamäe jaam ca 7000 MWh elektrit, millega on võimalik varustada ligi 3000 majapidamist. Keila-Joa hüdroelektrijaama võimsus on 365 kW ning aastas toodab see umbes 2500 MWh elektrit.

Eelmisel aastal tootis Eesti Energia taastuvatest energiaallikatest kokku 408 GWh elektrit.

Eliis Vennik
Eesti Energia
Pressiesindaja
715 12 18
57 830 756
[email protected]