Iseteenindus

Narva esimene tuulepark sai nurgakivi

01.06.2011
Eesti Energia tähistas täna nurgakivi panekuga Narva esimese tuulepargi ehitust. 2012. aastal käivituva tuulelektrijaama koguvõimsus saab olema 39 MW ning aastane elektritoodang ca 90 GWh.

Eesti Energia ja Enercon'i poolt 2010. aasta sügisel sõlmitud nö võtmed-kätte ehituslepingu (EPC) kohaselt püstitatakse Narva suletud tuhaväljale 17 Enercon E82 tuulikut, mille igaühe võimsus on 2,3 MW. Tuulepargi kogumaksumus on ligikaudu 900 miljonit krooni.

„Kui seni on Eesti Energia Narva lähistel tootnud elektrit ja soojust peamiselt põlevkivist, siis nüüd saame ka siin kasutusele võtta tuuleenergia. See on Narva esimene tuulepark ning loodan, et inimesed tunnevad selle üle sama suurt rõõmu ja uhkust, kui on tuntud seni meie elektrijaamadest," sõnas Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive. „Eesti Energia üheks peamiseks eesmärgiks on muuta oma energiatootmist keskkonnasõbralikumaks ning seda saab saavutada eelkõige taastuvenergiat kasutavate uute elektrijaamade abil."

Narva tuhavälja tuulepargi aastase elektritoodanguga on tulevikus võimalik katta ligi 35 000 keskmise tarbimisega Eesti pere elektrivajadus.

„Tuhaväljad tuletavad meile meelde keskkonnasäästlikkuse vajadust ning seetõttu on väga oluline, et saame ühte neist uue ja keskkonnasõbralikuma tootmisviisi rajamisel taaskasutada," lisas Liive. „Nagu meil on maailma suurimad põlevkivil töötavad elektrijaamad, saab see olema maailmas ainulaadne, põlevkivituhal seisev tuulepark."

2008. aastal suletud ja haljastatud Balti elektrijaama teise tuhavälja kõrgus merepinnast on 40 meetrit. Tuhavälja sulgemine oli ulatuslik keskkonnaprojekt, mida rahastas suures osas Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. Sulgemisprojekti käigus rajati alates 1987. aastast kasutamata olnud tuhaväljale mitmed juurdepääsuteed ja neutraliseerimissõlm. Tuhavälja pind tasandati ja haljastati ning välja kirdenurka rajati uus 20 hektari suurune prügila elektrijaamade tööstusjäätmete ladestamiseks. Järeltegevusena seiratakse Rohelise järve veetaset ja pH-d ning neutraliseeritakse liigvett.

Praeguse seisuga on Baltimaade võimsaim Eesti Energia Aulepa tuulepark (39 MW). Selles, Läänemaal asuvas tuuleelektrijaamas käivitus 2011. aastal veel kolm uut tuulikut ning oma täiendatud võimsusega (48 MW) jääb Aulepa jätkuvalt edetabeli tippu juhtima. Lisaks on arendamisel tuuleparkide projektid Vaivara vallas, Paldiskis ning meretuulepargid Liivi lahes.

Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
marina.bachmann@energia.ee