Iseteenindus

Eesti Energia võtab kasutusele uue kliendiinfosüsteemi

28.03.2011
Eesti Energia võtab alates 20. aprillist kasutusele uue kliendiinfosüsteemi, mille toel teenindab ettevõte peaaegu kõiki majapidamisi ja ärikliente üle Eesti. Uus infosüsteem võimaldab pakkuda klientidele kaasaegseid e-teenuseid ning tulevasel elektri vabaturul vajalikke tootelahendusi.

„Seni kasutuselolnud infosüsteemid on 14 aastat vanad ning muutunud meile tõsiseks piiranguks klientidele kaasaegsete teenuste ja vabaturul vajalike tootelahenduste pakkumisel. Kahe aasta pärast avaneb Eesti elektriturg täielikult konkurentsile ning hetkel juurutatav uus infosüsteem on stardiplatvormiks vabaturul vajalike toodete väljaarendamiseks. Samuti astume olulise sammu e-maailma suunas – uus infosüsteem loob võimalused pakkuda lähitulevikus klientidele enamikku meie teenuseid veebikeskkonnas," selgitas Eesti Energia juhatuse liige Margus Rink. Infosüsteemide uuendamine on vajalik ka uute tehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtuks, nagu näiteks kaugloetavad arvestid, mis vabastavad kliendi näiduteatamise kohustusest.

Kui vabaturul pakutavad tooted saavad klientidele kättesaadavaks alles kahe aasta pärast ning kaugloetavate arvestite laiaulatuslik paigaldamine algab 2012.aastal, siis olulisi uuendusi e-teenustes saame klientidele pakkuda juba sel aastal. Avame uue kasutajasõbraliku e-teeninduse, kus klient saab näha nii tooteinfot kui tema poolt sõlmitud lepinguid, teatada näitusid, arveldada ja teha muid toiminguid. Aasta jooksul lisandub e-teeninduses võimalus reaalajas lepinguid sõlmida ja muuta, elektripakette vahetada, uue paketikalkulaatori abil soodsaim elektripakett valida jm. Uusi e-teenuseid arendame järk-järgult pärast infosüsteemide vahetust ja anname neist aegsasti teada.

Infosüsteemi vahetus toob kaasa muudatused elektrinäitude teatamisel, arvete tasumisel ja ajutised ümberkorraldused klienditeeninduses.

Muudatused elektrinäitude teatamisel ja arvete tasumisel

Eesti Energia ühtlustab elektrinäitude teatamise perioodi ning edaspidi ootame kõikide klientide näitusid alates kuu viimasest päevast kuni järgmise kuu 3. kuupäevani. Kui klient ei ole nimetatud ajaks näitu teatanud, siis sarnaselt ka praegu kehtivale praktikale koostame kliendile prognoosarve varasemate perioodide tarbimise alusel.

Arveid koostame edaspidi kindlal perioodil, iga kuu 1.-9. kuupäeval. Ka juhul kui klient teatab elektriarvesti näitu e-teeninduses, siis erinevalt varasemast ei koosta me arvet kohe pärast näidu sisestamist, vaid eelpooltoodud arvete koostamise perioodil.

Ühtlasi kehtivad kõikidele klientidele edaspidi uued viitenumbrid, mille klient leiab maikuus saabuvalt arvelt. Otsekorraldusega arvet tasuvatel klientidel muudavad pangad viitenumbrid automaatselt.

Samuti on uuendusena alates maikuust klientidele saabuv arve kahepoolne. Arve esimesel poolel on toodud lihtne kokkuvõte elektritarbimisest ja tasumisele kuuluvast summast ning teisel pool arve üksikasjalik info.

Ajutised muudatused klienditeeninduses 14. kuni 19. aprillini

Kuna Eesti Energia infosüsteemid hõlmavad enam kui poole miljoni kliendiga seotud andmeid ja tegevusi, siis on nende vahetamine keeruline protsess, mille läbiviimisega kaasnevad ajutised muudatused klienditeeninduses.

Üleminekuperioodil 14. kuni 19. aprillini on suletud kõik Eesti Energia teenindusbürood ja e-teenindus. Esinduste sulgemise ajal soovitame esmase infokanalina kasutada meie veebilehte www.energia.ee, kuhu oleme üles pannud vastused enamlevinud küsimustele.

Rikketelefon 1343 töötab tavapäraselt töörežiimil (24h) ning elektrivõrgu töökindlust infosüsteemide vahetus ei mõjuta. Töötab ka klienditelefon 1545, kuid sel perioodil saame vaid kliendi soovi registreerida - lahendusi saame pakkuda alles pärast üleminekut 20. aprillist.

Kõiki kliente teavitab Eesti Energia muudatustest personaalse kirjaga. Lisainfo üleminekust uutele infosüsteemidele on saadaval veebilehel www.energia.ee.

Vabandame tekkivate ebamugavuste pärast ja palume mõistvat suhtumist.

Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
marina.bachmann@energia.ee