Iseteenindus

Eesti Energia kontserni 2012. majandusaasta III kvartali auditeerimata tulemused

26.10.2012
Eesti Energia 2012. majandusaasta III kvartali auditeeritamata konsolideeritud äritulud olid 202 miljonit eurot (+6%), ärikasum 40 miljonit eurot (+10%) ja puhaskasum 37 miljonit eurot (-1%).

Peamised finantsnäitajad
Kontserni kõigi põhitegevuste äritulud kasvasid, kuid suurim mõju oli vedelkütuste (+14,3 miljonit eurot ja võrguteenuste müügi kasvul (+5,4 miljonit eurot). Muud tulud vähenesid (-11,8 miljonit eurot) peamiselt energeetikaseadmete ja remondi- ning ehitusteenuste müügi vähenemisele ning telekommunikatsiooniteenuste ärist väljumisele käesoleva aasta I kvartalis.

Eesti Energia kulumieelne ärikasum (EBITDA) ulatus 71,2 miljoni euroni (+18,6%) ning ärikasum kasvas 2012. majandusaasta III kvartalis 10,1% 39,9 miljoni euroni.

Kontserni ärikasumit mõjutas enim vedelkütuste müügi kasumlikkuse kasv (+12,9 miljonit eurot), kõrgemad võrguteenuse marginaalid (+3,7 miljonit eurot) ja madalamad remondikulud (+2,4 miljonit eurot). Kontserni ärikasumit vähendasid suurem kulum (-7,5 miljonit eurot) ning madalam elektrimüügi kasumlikkus (-2,8 miljonit eurot).

Kontserni rahavood äritegevusest olid 2012. majandusaasta III kvartalis 51,8 miljonit eurot, kahanedes aastaga 0,7%. EBITDA kasv (+9,7 miljonit eurot) ja madalamad CO2 kvoodi ettemaksed (-8,9 miljonit eurot) avaldasid rahavoogudele positiivset mõju samas kui nõuete suurenemine ostjate vastu (-10,5 miljonit eurot, tingitud peamiselt vedelkütuste müügi kasvust) vähendas rahavoogusid äritegevusest.

Peamised tegevusnäitajad
2012. majandusaasta III kvartalis müüs Eesti Energia elektrienergiat 2,4 TWh (0,5 protsenti rohkem kui 2011. majandusaasta II kvartalis), millest 1,1 TWh müüdi reguleeritud hinnaga (+2,3%).

Kogu reguleerimata hinnaga elektrienergia müük III kvartalis ulatus 1,3 TWh-ni, mis on 1,0% vähem kui aasta varem. Sellest müüdi Baltikumi jaeklientidele 0,7 TWh elektrienergiat (+40,4%). Eesti avatud turul oli Eesti Energia kvartali keskmine turuosa 74 protsenti ning Läti ja Leedu avatud turul vastavalt 28 ja 9 protsendi juures. Baltikumi avatud elektriturul oli Eesti Energia turuosa hinnanguliselt 28%. Müük elektribörsidele ja hulgimüüjatele ulatus III kvartalis 0,7 TWh-ni, mida on 23,7% vähem kui aasta varem peamiselt tänu madalatest turuhindadest põhjustatud madalamale tootmiskogusele. III kvartali tootis Eesti Energia 2,2 TWh elektrit(-6,5%).

Põlevkivist toodetud vedelkütuste müük kasvas 68,5% ulatudes 60 tuhande tonnini. Kontserniväline põlevkivimüük oli 0,3 miljonit tonni, mis on 40,3 protsenti vähem kui aasta varem.

Investeeringud
2012. majandusaasta III kvartalis investeeris Eesti Energia kokku 110,7 miljonit eurot, mis on 9,3% vähem kui aasta varem.

Jaotusvõrgu valdkonnas investeeriti kokku 27 miljonit eurot elektrivõrgu uuendamisse ja elektrivarustuse töökindlusesse.

Elektri ja soojuse tootmisesse investeeris Eesti Energia 51 miljonit eurot, sh. 41 miljonit eurot Auvere 300-MW elektrijaama ehitusse ja 5 miljonit eurot Iru jäätmeenergiaploki rajamisse.

Kütuste valdkonna investeeringud moodustasid 27 miljonit eurot, sh. 13 miljonit eurot Enefit280 õlitehase ehitusse ja 9 miljonit eurot investeeriti põlevkivi tööstuse infrastruktuuri arendamisse.

Likviidsus
Kontserni likviidsus 30. september 2012 seisuga oli 836 miljonit eurot (likviidsed varad 241 miljonit eurot, väljavõtmata likviidsuslaenud 500 miljonit eurot ja investeerimislaen Euroopa Investeerimispangalt 95 miljonit eurot). Piisava likviidsuspuhvri tõttu otsustas kontsern oktoobris 2012 vähendada väljavõtmata likviidsuslaenude mahtu 100 miljoni euro võrra.

Kontserni aktsiakapital suurenes 471,6 miljonilt eurolt 621,6 miljoni euroni, kui 150 miljoni suurune aktsiakapitali sissemakse laekus riigilt 10. juulil 2012.

Kontserni netovõlg ulatus 30. september 2012 seisuga 515,5 miljoni euroni. Netovõlg/EBITDA suhe oli 1,7 and finantsvõimendus 26,5%.

Väljavaade
Eesti Energia prognoosib 2012. majandusaasta äritulude jäämist võrreldes 2011. majandusaastaga samale tasemele samas kui kasumlikkus kasvab eelmise aastaga võrreldes.

2013. aasta väljavaate avalikustab Eesti Energia koos auditeeritud 2012. aasta tulemustega 1. märtsil 2013.

Rohkem informatsiooni Eesti Energia 2012. majandusaasta III kvartali tulemuste kohta leiate Eesti Energia kodulehelt »

Veiko Räim
Investorsuhete ja Treasury juht
Eesti Energia AS
Tel: +372 715 2884
Mobile + 372 5668 1568
[email protected]