Iseteenindus

Jaotusvõrk investeeris üheksa kuuga 49 miljonit eurot

31.10.2011
Selle aasta üheksa kuuga on Eesti Energia Jaotusvõrk investeerinud elektrivõrgu töökindluse tõstmiseks 48,7 miljonit eurot, mis on ligi kolmandiku võrra enam kui mullu samal perioodil.

Ligi 20 miljonit sellest investeeriti kolmandas kvartalis, mil augustist suurenenud võrgutasud võimaldasid ka elektrivõrgu ehitusmahtusid tõsta. „Sisuliselt ehitame täna iga päev 2 alajaama ja enam kui 3 kilomeetrit uut liini. Järgmistel aastatel saame elektrivõrgu uuendamise tempot veelgi tõsta," ütles Jaotusvõrgu juhataja Tarmo Mere.

Jaotusvõrk on sel aastal kokku ehitanud 480 alajaama ja rajanud ligi 900 kilomeetrit uut liini. Sellest enamiku ehk 675 kilomeetrit moodustab maakaabel, mis aitab võrku ilmastikust sõltumatuks muuta. Investeeringute kõrval on võrgu remonti, hooldusesse ja rikete likvideerimisse Jaotusvõrk tänavu suunanud 9,4 miljonit eurot.

Mere lisas, et kui liinide maa alla viimine aitab ilmastikumõju vähendada alles aastate pärast, siis esimesed edusammud on katkestuste vähendamisel nähtavad juba täna. „Sel aastal on elektrikatkestuste arv ühe majapidamise kohta olnud igal kuul mullusest väiksem," rääkis Mere. Kolme aastaga soovib Jaotusvõrk katkestuste arvu majapidamise kohta vähendada viiendiku võrra.

Kui seni on Jaotusvõrk suuremast majapidamiste arvust lähtuvalt teinud enam korda keskpingeliine ja linnavõrke, siis nüüd jõuavad uuendamistööd üha rohkem ka madalpingesse. See tähendab, et elektrivõrgu kvaliteedi tõus muutub ajapikku üha tajutavamaks ka maapiirkondades pikkade madalpingeliinide toitel olevatele majapidamistele.

"Madalpingeliine on Jaotusvõrgul kokku 63 000 ja enamik rikkeid leiab aset neist ligikaudu 11 000-l. Uue võrgutariifi 3-aastase perioodiga jõuame neist korda teha mitutuhat liini," märkis Mere.

Selle aasta üheksa kuuga on võrku uuendatud kõigis maakondades. Suurimateks üheksa kuu jooksul lõppenud ja võrgu töökindlust oluliselt parandanud töödeks on Nasva-Läätsa 35 kV maakaabelliini ehitus Saaremaal, uute jaotusalajaamade valmimine Kiilis ja Vaidas, samuti õhuliinide maakaablisse viimine Lääne-Virumaal Rakke vallas, Tartumaal Haaslava vallas ning Pärnumaal Audru alevis ja Sauga vallas. Mahukamate lõppenud projektide hulka kuulub ka Viljandi 10 kV kaablivõrgu uuendamine ja Tahkuna 10 kV haruliini maakaablisse viimise esimene etapp Hiiumaal.

Jaotusvõrk haldab kokku ligi 61 000 kilomeetrit elektriliine ja enam kui 22 000 alajaama. Elektrivõrku on ettevõte igal aastal investeerinud kogu ärikasumi. Möödunud aastal investeeris Jaotusvõrk ligi 60 miljonit eurot. Reguleeritud valdkonnas tegutseva ettevõttena saab Jaotusvõrk võrguteenust rahastada vaid võrgutasu või laenu arvelt. Hinnakujunduse läbipaistvuse ja kulupõhisuse nõuded tagavad, et võrgutasust saadavad vahendid suunatakse kõik vaid kodumaise elektrivõrgu parandamiseks.

Reimo Raja
Eesti Energia pressiesindaja
715 12 18
566 19 659