Iseteenindus

Elektrinäidu teatamisel võib esineda häireid

30.04.2011
Käes on aprillikuu lõpp ning lähipäevadel võtab Eesti Energia uus kliendiinfosüsteem esmakordselt vastu ligi poole miljoni kliendi elektriarvesti näidud. Kuna suur töökoormus võib põhjustada häireid infosüsteemi töös, palub ettevõte klientidel eelistada Eesti Energia arvutatud prognoosnäitu.

Prognoosnäidu arvutab Eesti Energia kliendile automaatselt, omalt poolt ei pea klient selleks midagi tegema.

„Saame näiduteatamise perioodidel paari päevaga näidud mitmelt sajalt tuhandelt kliendilt, mistõttu peavad meie infosüsteemid suutma töötada väga suurel koormusel. Esimestel kuudel võib nende töös siiski esineda lühiajalisi tõrkeid. Näidu prognoosimise abil saame infosüsteemide töökoormust paremini juhtida," selgitas Eesti Energia juhatuse liige Margus Rink.

Prognoosnäidu arvutab Eesti Energia kliendi varasemate perioodide tarbimise alusel. Näiteks aprillikuu tarbimise prognoosi aluseks võetakse konkreetse kliendi tarbimine viimase 12 kuu jooksul. Ühtlasi arvestatakse prognoosi koostamisel kas klient elab korteris, majas või on tegu suvilaga – nende kõikide puhul on tarbimisgraafikud veidi erinevad.

Praktika näitab, et enamike klientide puhul võivad reaalne tarbimine ja prognoos erineda vaid mõnevõrra, kui koduste elektriseadmete hulk muutub märkimisväärselt või suureneb-kahaneb pereliikmete arv. Elektrikütte puhul mõjutab prognoosi täpsust ka välisõhutemperatuur. Prognoosnäidu alusel koostatud arvete puhul toimub võimalik tasaarveldus järgmisel arveldusperioodil tegeliku näidu alusel.

Täna tasub elektriarveid prognoosnäidu alusel rohkem kui 100 000 Eesti Energia klienti ning sellise lahenduse eelistajate arv on aasta-aastalt kasvanud.

Eesti Energia on praeguseks kliente teenindanud uue infosüsteemiga pea kaks nädalat, kuid süsteemi töökindlus vajab lähikuudel veel häälestamist. Eesti Energia annab endast parima, et kõiki võimalikke häireid ennetada. Ettevõte palub vabandust võimalike ebamugavuste pärast.

Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
marina.bachmann@energia.ee