Iseteenindus

Eesti Energia pani nurgakivi Baltimaades ainulaadsele koostootmisjaamale

29.06.2011
Täna, 29. juunil panid Eesti Energia ja Weroli rapsiõli tehase esindajad nurgakivi Weroli tehase juurde rajatavale Baltimaades ainulaadsele koostootmisjaamale. Maagaasil töötav koostootmisjaam valmib 2011. aasta talvel ning hakkab lisaks elektrile ja soojusele tootma ka õli jahutamiseks vajalikku külma.

Weroli tehase territooriumile rajatava koostootmisjaama elektriline võimsus saab olema 4,3 MW, soojusvõimsus 1,7 MW ning külmavõimsus 2,5 MW.

„Tegemist on projektiga, kus võidavad mõlemad pooled: Weroli tehas saab kasutada toodetud soojus- ja jahutusenergiat, elekter läheb aga Eesti Energia võrku. Painküla tööstusala valmimisel saavad jaamas toodetud energiat kasutada ka teised ettevõtted," sõnas Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive.

Kuna väikesi koostootmisjaamu on majanduslikult mõttekas rajada piisava soojuskoormusega väikeasulate ning tööstusettevõtete juurde, sobis Weroli rapsiõli tehas uue koostootmisjaama asukohana. „Soojuse ja elektrienergia koostootmine on tõhus ja efektiivne ning Eesti Energia saab Weroli tehase stabiilset soojuskoormust kasutada elektrienergia tootmiseks koostootmisprotsessis," selgitas Liive.

Rapsiõli tootmise protsess vajab lisaks soojusenergiale ka jahutusenergiat ning koostootmisjaama koosseisu kuulub Baltimaades unikaalne absorberseade, mis võimaldab toota tehasele vajalikku külmaenergiat.

Projekti käigus moderniseeritakse olemasolev Weroli katlamaja ning see saab olema osa uuest Painküla tööstuskompleksist. Werol Tehased ja Eesti Energiale kuuluv Painküla koostootmisjaam on 100-hektarilise Painküla tööstusala esimese etapi ettevõtted. Kokku on tööstusalale planeeritud krundid kuni 14 tootmisettevõttele. Investeeringu kogumaksumus Eesti Energia jaoks on veidi üle 5 miljoni euro.

AS Werol Tehased on asutatud 1997. aastal ning rapsiõli tootmine käivitus 1999. aasta detsembris. 2011. aastal käivitub tehase laiendus, mis suurendab tehase soojustarbimist ligi kahekordselt. Weroli toodangust kaks kolmandikku on täna rapsikook ning kolmandik rapsiõli.

Esimese väikekoostootmise projektina ostis Eesti Energia 2009. aastal Koplis BLRT territooriumil asuvad kaks maagaasil töötavat soojuse- ja elektri koostootmisseadet. Jaanuaris 2011 omandas Eesti Energia Lätis soojusettevõtte Enefit Power&Heat Valka, mis rajab aastaks 2012 Valka linna soojusega varustava uue biokütusel koostootmisjaama.

Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
[email protected]