Iseteenindus

Eesti Energia müüb Põltsamaa hüdroelektrijaama

29.05.2012
Eesti Energia müüb Põltsamaa hüdroelektrijaama kinnistu ja ajaloolise hoone koos hüdroelektrijaama rajamise eelprojekti ning ette valmistatud elektrivõrguga liitumisega.

Põltsamaa hüdroelektrijaama kinnistu koos sellel paikneva hoonega müüakse avaliku enampakkumise teel. Enampakkumise alghind on 55 000 eurot. Pakkumisi ootab Eesti Energia 17. juulini 2012.

„Põltsamaa hüdroelektrijaama rajamine võiks pakkuda huvi investorile, kes soovib laiendada oma tootmisportfelli ning väiksemate hüdroelektrijaamadega opereerivatele ettevõtetele Eestis, kes saavad taotleda investeerimistoetust Euroopa Liidu struktuurifondidest," kommenteeris Eesti Energia taastuvenergia ja väikekoostootmise üksuse juht Innar Kaasik.

Eesti Energiale kuulub ajalooline hüdroelektrijaama hoone. Tamm ja kaasnevad rajatised kuuluvad Põltsamaa linnale. Kinnistu ja hoone omandamisega ei kaasne hüdroelektrijaama projektiga jätkamise kohustust. Täiendava teabe saamiseks ning kinnistu ja hoonega tutvumiseks palutakse huvilistel pöörduda Eesti Energia poole. Hetkel toodab Eesti Energia elektrit kahes hüdroelektrijaamas Linnamäel ja Keila Joal. Linnamäe hüdroelektrijaam on Eesti võimsam, selle võimsus on 1,2 MW. Aastas toodab Linnamäe jaam ca 7000 MWh elektrit, millega on võimalik varustada ligi 3000 majapidamist. Keila-Joa hüdroelektrijaama võimsus on 365 kW ning aastas toodab see umbes 2500 MWh elektrit.

Eelmisel aastal tootis Eesti Energia taastuvatest energiaallikatest 408 GWh elektrit. Tänu sellele hoiti elektritootmises kokku 570 000 tonni põlevkivi ning õhku jäi paiskamata 490 000 tonni süsihappegaasi.

Kontakt ostuhuvilistele:
Marko Künnapas
Eesti Energia kinnisvara
Varahalduse osakond
Tel 71 54 204
[email protected]