Iseteenindus

Muutus arvestusmetoodika kuutasuga pakettides Kodu 3, Kodu 4 ja Küttepaketis

27.05.2011
Mais võtsime kasutusele uue kuutasude arvestuse. Kui kliendi arveldusperioodi pikkus on 27-33 päeva, koostame arve hinnakirjas toodud kuutasu alusel. Kui aga arveldusperiood on lühem kui 27 päeva või pikem kui 33 päeva, koostame arve päevatasu alusel. Päevatasu arvutuse aluseks on hinnakirjajärgne kuutasu, mis on jagatud 30-ga ning korrutatud kliendi arveldusperioodi päevade arvuga.

Näiteks koostame 15 päeva eest kliendile arve, jagades hinnakirjas toodud kuutasu 30-ga ja korrutades selle 15-ga. Kahe kuu pikkuse arveldusperioodi puhul jagame aga hinnakirjas toodud kuutasu 30-ga ning korrutame tulemuse läbi vastavate kuude päevade arvuga.

Muudatused puudutavad vaid neid kliente, kes maksavad arveid kuutasu hinnakirjade põhjal tihedamini või harvem kui kord kuus. Uus arvestusmetoodika ei muuda midagi klientide jaoks, kellega arveldame igakuiselt.

Pakume klientidele, kes on seni kasutanud ühest kalendrikuust lühemat või pikemat arveperioodi, võimalust minna üle igakuisele arveldusele. Selleks palume ühendust võtta Eesti Energia klienditeenindusega telefonil 1545 või e-postil [email protected]. Lepingut on võimalik muuta ka kõikides Eesti Energia büroodes üle Eesti.