Iseteenindus

Eesti Energia tõstab Narva elektrijaamade tuhaärastussüsteemi töökindlust

25.08.2011
Eesti Energia Narva Elektrijaamad võtavad kasutusele uudse pinnasepumba, mis hakkab puhastama tuhaärastussüsteemi settetiike ja kanaleid. Pinnasepump tõstab tuhaärastuse töökindlust ja on senistest masinatest efektiivsem. Investeeringu suurus on 500 tuhat eurot.

Seadme abil saab tuha ja vee segu pumbata veekogust 3-4 km kaugusele ja ca 50 meetri kõrgusele ehk otse tuhaväljale. Eesti Energia Tehnoloogiatööstuse tütarettevõtte Eesti Energia Hoolduskeskuse poolt soetatud pinnasepump on vette lastud. Sel ja järgmisel nädalal toimuvad torudega varustatud väikelaeva meenutava seadme käivitus- ja seadistustööd ning ühendamine peatorustikuga. Tööd Eesti elektrijaama tuhaväljal alustab pinnasepump järgmisel nädalal.

Eesti Energia Narva Elektrijaamade juhatuse esimees Tõnu Aas selgitas, et kanaleid ja tiike on elektrijaamades ka varem puhastatud, kuid vanemate masinatega ning väiksemas koguses. Praegu tagastavad Narva elektrijaamad tuhaväljale 1-2% aasta jooksul ladestatud tuhast. „Eesti elektrijaama tuhaväljale suuname aastas ligikaudu 1,5 mln tonni tuhapulpi (tuha ja vee segu) ja sellest tuleb meil igal aastal tuhaväljale tagasi pumbata vähemalt 150 tuhat tonni. See töö on äärmiselt oluline nii elektrijaamade tõhusa toimimise kui ka keskkonnasõbralikuma tootmise tagamisel," selgitas Tõnu Aas.

Eesti Energia Tehnoloogiatööstuse juhatuse esimees Rein Ungerti sõnul läbisid uudsel tehnoloogial põhineva masinaga tööle hakkavad inimesed spetsiaalse väljaõppe Saksa masinaehitusettevõttes Senwatec.

Uudse pinnasepumba kasutuselevõtt on väävlipüüdmisseadmete paigaldamise kõrval veel üks projekt, millega Narva elektrijaamad panustavad elektritootmise keskkonnamõju vähendamisse.

Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
marina.bachmann@energia.ee