Iseteenindus

Mida pidada meeles mai elektrinäitu teatades

25.05.2011
Soovitame kõigil oma klientidel teatada mai elektrinäit Eesti Energia internetikeskkonnas. See on turvaline ja mugav kanal, mille kaudu saame ka arveid kiiremini väljastada, sest näidud jõuavad internetikeskkonnas automaatselt meie infosüsteemi.

Muutsime näidu teatamise internetikeskkonnas mugavamaks – senise kolme päeva asemel on nüüd näidu teatamise periood kuus päeva. Seega saab mai näitu teatada alates 29. maist kuni 3. juunini. Kuuepäevane näidu teatamise periood – lõppeva kuu kolm viimast ja algava kuu kolm esimest päeva – kehtib e-teeninduses ka järgmistel perioodidel. Pikem näiduteatamise aeg on eelis, millest saavad osa vaid internetikeskkonna kaudu näitu teatavad kliendid.

Soovi korral saate elektriarvesti näitu internetikeskkonnas teatama volitada ka kedagi teist. Volituse saate vormistada internetikeskkonna seadete leheküljel. Volikirja võite edastada ka e-posti või posti teel.
Palume elektriarvesti näidu teatada vaid üks kord ja ainult ühes kanalis, sest näit jõuab meieni juba pärast esmast edastamist. Ühtlasi ei pea näitu teatama igal kuul. Kui oleme varem kokku leppinud igakuisest näidu teatamise sagedusest teistsuguse ajavahemiku, on see endiselt jõus.
Teatage näit vaid korra aastas – tellige graafikmakse.

Enne näidu sisestamist palume kindlasti üle kontrollida, et teatatud näit on õige. Sagedamini esineb vigu komakohas või numbrikohtade arvus. Eesti Energia ei koosta vigaselt esitatud näidu põhjal kunagi arvet, sest see võib osutuda ebakorrektseks. Juhul, kui elektriarvesti näidus on viga, prognoosib Eesti Energia kliendile tarbitud elektrikoguse tema möödunud 12 kuu tarbimise järgi.

Internetikeskkond ei ole üksnes näiduteatamise kanal. See on keskkond, kus saab vahetada elektripaketti, sõlmida lepinguid, vormistada volitusi ja palju muud. Arendame internetikeskkonda pidevalt ning juba lähiajal lisame sinna uusi tooteid ja teenuseid.

Ehkki teenindame kliente juba uue internetikeskkonna toel, võtab kliendiinfosüsteemi lõplik häälestamine veel aega. Seetõttu võib internetikeskkonna töös lähikuudel endiselt lühiajalisi häireid esineda. Palume vabandust võimalike ebamugavuste pärast. Kõik esinevad probleemid lahendame esimesel võimalusel.