Iseteenindus

Eesti Energia rajab Paidesse uue koostootmisjaama

23.08.2012
Eesti Energia enamusosalusega Paide soojusettevõte Pogi OÜ rajab Paidesse uue elektri ja soojuse koostootmisjaama. Täna nurgakivi saanud koostootmisjaam valmib järgmisel aastal.

Uus koostootmisjaam hakkab soojusega varustama Paide linna ning keskkonnasäästlikult toodetud elekter suunatakse Elektrilevi võrku. Kütusena hakkab uus jaam kasutama kohalikku biokütust.

„Paide koostootmisjaam saab olema efektiivne ja keskkonnasõbralik. See hakkab töötama kohalikul kütusel ja kasutama seda efektiivselt, mis kindlustab Paide elanikele ja ettevõtetele konkurentsivõimelise hinnaga soojuse," ütles Eesti Energia taastuvenergia ja väikekoostootmise äriüksuse juht Innar Kaasik.

Pogi OÜ tegevjuhi Andres Alusalu sõnul on uus koostootmisjaam oluline investeering Paide linna soojuse tootmisse, sest vanad katlamajad vajavad täiendust. „Uue koostootmisjaama valmimisel väheneb vanade kütteõlil töötavate katlamajade tööaeg. Tänu uuele koostootmisjaamale saab Pogi ka edaspidi pakkuda Paide elanikele ja ettevõtetele Eesti ühe parema hinnaga soojusenergiat," sõnas Alusalu.

Pogi oli Eesti üks esimesi soojuse tootjaid, kes rajas küttehinna stabiliseerimiseks biomassi katlamaja ning on seda edukalt kasutanud tänaseni.

Paide uue koostootmisjaama väljaantav elektriline võimsus saab olema 2 MW ning soojuslik võimsus 8 MW. Investeeringu kogumaksumus on 8 miljonit eurot, millest 40 protsenti katab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Hetkel toodab Pogi soojust biomassi ja kütteõli kasutavates katlamajades. Uue koostootmisjaama valmimisel jääb kütteõli katlamaja tööle tippkoormuse ajal.

Elektri- ja soojuse koostootmisjaamad mitmekesistavad Eesti Energia tootmisportfelli, hajutavad elektritootmist ning aitavad vähendada elektri ülekandekadusid. Praegu on Eesti Energial ehitamisel kokku neli elektri- ja soojuse koostootmisjaama.

Eliis Vennik
Eesti Energia
Pressiesindaja
715 12 18
57 830 756
[email protected]