Iseteenindus

Estonia kaevandus sai kaasaegse allmaa tuleohutussüsteemi

26.11.2010
Novembris käivitati EE Kaevandustele kuuluvas Estonia kaevanduses esimene etapp uudsest tuleohutussüsteemist, mis panustab senisest enam ennetusele ning ohu avastamisele varases staadiumis. Täna töötab uus süsteem kaevanduse lääne- ja lõuna osas. Investeeringu kogumaksumus on 4,3 miljonit krooni.

"Uus süsteem võimaldab potentsiaalsed tulekolded varasemast kiiremini avastada ning olukord enne reaalse tulekahju tekkimist kontrolli alla saada," selgitas Eesti Energia Kaevanduste tootmisdirektor Erik Väli.

Uue tuleohutussüsteemi efektiivne rakendamine eeldab ka kaevanduse töötajate väljaõpetamist ning see ongi praeguses etapis käsil. „Süsteemist saadavaid andmeid tuleb osata õigesti tõlgendada ning töötada välja hädaolukordadele reageerimise viisid," lisas Estonia kaevanduse peainsener Igor Agutin. Tema sõnul tuleb vastavalt mäetööde käigule ka tuleohutussüsteemi ennast edasi arendada.

Värskelt kasutusele võetud süsteem võimaldab pidevalt jälgida nii kaevanduse eri osade kui seadmete temperatuuri. Samuti vingugaasi sisaldust õhus, tuletõrjevee torustiku rõhku ning tuulutuse õhujoa kiirust ja suunda. Kogu info kuvatakse spetsiaalse programmi abil nii kaevanduse skeemil kui vahetuse juhataja ja mäepääste valvekorrapidaja ruumides paiknevates arvutites, mistõttu on pidevalt olemas ülevaade kaevanduses toimuvast.

Jelena Derbneva
Eesti Energia Kaevandused AS
kommunikatsiooni peaspetsialist
T: +372 336 4813
M: + 372 55 611 022
F: + 372 336 4803