Iseteenindus

Eesti Energia Õlitööstus on edukaim keemiatööstusettevõte

18.11.2010
Äripäeva koostatud edetabelis esikoha pälvinud Eesti Energia Õlitööstus AS tootis möödunud aastal ligikaudu 1,4 miljonit barrelit põlevkiviõli. Ettevõtte käive oli 845 miljonit krooni ning kasum 250 miljonit krooni. 2009/2010 majandusaastal investeeriti 447 miljonit krooni ning alustati uue põlvkonna põlevkiviõli tehase rajamist.

"Me oleme teinud oma asja ning uskunud, et põlevkivi on väärt ressurss ja sellest vedelkütuste tootmine õige tegu," kommenteeris Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive Õlitööstuse edu. "Kui veel mõned aastad tagasi peeti põlevkivist õli tootmist ulmevaldkonnaks, siis täna on olukord teine ja ka maailma suurimad energiakompaniid näevad just põlevkivis suurt potentsiaali ning alternatiivi ammenduvale naftale," selgitas Liive.

Eesti Energia Õlitööstuse juhatuse esimees Igor Kondi sõnul on edu saavutatud tänu heale meeskonnale ja järjepidevusele. "Tulemuseni jõudmiseks on tehtud tööd aastakümneid ning selle aja jooksul talletatud kogemustest on võetud parim," selgitas ta. "Oluline on ka see, et me ei ole jäänud saavutatuga rahule, vaid tegeleme pidevalt oma tehnoloogia täiustamise ning töö efektiivsemaks muutmisega."

Ida-Virumaal Auveres paikneval põlevkiviõli tööstusel täitus sel aastal kolmkümmend aastat tootmistegevust. 190 töötajaga ettevõte töötleb aastas kahe Enefit-140 tootmisseadme abil ümber ligikaudu 1,3 miljonit tonni põlevkivi ning valmistab sellest erinevaid põlevkiviõli fraktsioone. Ligi 50% toodangust läheb ekspordiks ja kasutatakse ära komponentidena laevakütustes. Kohalikud tarbijad kasutavad põlevkiviõli eelkõige katlamajades ja väikestes elektrijaamades sooja ning elektri tootmiseks, aga ka põllumajanduses ning teedeehituses.

Käesoleva aasta mais alustas ettevõte uue Enefit-280 õlitehase ehitamist. 2012. aastal valmiv tehas lisab tänasele tootmisvõimsusele aastas ligi 2 miljonit barrelit põlevkiviõli ning 75 miljonit m³ uttegaasi. Uue tehasega on integreeritud 35MW auruturbiin, mis kasutab ära õlitootmisel tekkiva jääksoojuse tootes sellest elektrit. Aastas 2,26 miljonit tonni põlevkivi töötlev tehas kasutab senisest keskkonnasõbralikumat, töökindlamat ja suurema ühikvõimsusega tehnoloogiat, mis arendati välja Eesti Energia ja rahvusvahelise insenerfirmaga Outotec koostöös. Enefit-280 õlitehases saab tööd 80 eelkõige Ida-Virumaal elavat inimest.

Äripäeva poolt 2009.a majandustulemuste põhjal koostatud keemiatööstusettevõtete edetabeli esikolmikusse jõudsid veel Novotrade Invest AS ja lõhkeaine tootmisega tegelev OÜ Orica Eesti. Viimases omab 35%-list osalust ka Eesti Energia Kaevandused AS.

Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
[email protected]