Iseteenindus

Elektribörs: Hind Estlinkis püsib 50 €/MWh lähedal

13.09.2010
Soomest madalamad hinnad olid tingitud eelkõige oluliselt madalamatest mitte tiputundide hindadest. Tiputundidel oli hinnavahe Soomega 0,6 €/MWh, mitte tiputundidel oli aga Estlinki hinnapiirkonnas elekter keskmiselt 3,9 €/MWh odavam kui Helsingi hinnapiirkonnas. Hinnad olid samad mõlemal pool Soome lahte 71% ajast ja ajal, mil hinnad ei olnud samad, olid hinnad Soomes kõrgemad.

18 tunnil olid elektrihinnad Estlinkis üle 10 €/MWh madalamad kui Soomes. Suurim hinnavahe eelmisel nädalal oli 18,1 €/MWh (esmaspäeva öösel kella 6-7). Madalamad hinnad Estlinkis soosisid eksporti Soome. Kokku kasvas eksport Soome 5,9 GWh võrra 23,0 GWh-le, import aga kahanes 6,6 GWh-lt 2,8 GWh-le.

Lätis tõusis Daugavas veetase 10 cm võrra, mistõttu kasvas hüdroelektri tootmine nädalaga 41,8% võrra 48,9 GWh-le (nädal varem 34,5 GWh). Keskmine Läti hüdroelektrijaamade tootmisvõimsus oli Lätis 290 MW (nädal varem 205 MW). Nõudlus Lätis aga ületab endiselt riigis toodetud elektri mahtu. Eelmisel nädalal tarbiti Lätis 119,1 GWh ja toodeti 85,6 GWh elektrit.

Tulevikulepingute hinnad Nord Poolis langesid. 2011. aasta baasenergia tarne* leping langes 3,2% võrra 44,5 €/MWh-ni (nädal varem 45,9 €/MWh). Languses olid ka lähimate kvartalite tulevikulepingud. Käesoleva aasta neljanda kvartali baasenergia tarne lepinguhind langes 3,5% 49,9 €/MWh-ni (51,7€/MWh), järgmise aasta esimese kvartali lepinguhind langes 3,8% 50,0 €/MWh-ni (52,0 €/MWh). Tulevikulepingute languse taga oli eelkõige saastekvootide hinna langus 2,9% võrra 15,6 €/t tasemele (16,1 €/MWh).

Kütuste hinnad liikusid eelmisel nädala eri suundades. Nafta hind tõusis 2,1% tasemeni 64,6 €/barrelist, söe ja maagaasi järgmise aasta tulevikulepingute hinnad taandusid vastavalt 1,0% (75,2 €/t) ja 0,9% (20,5 €/MWh) võrra.

Baltikum: eksport Soome üheksa nädala suurim

Helsinki hinnapiirkonnas langes keskmine elektri hind eelmisel nädalal 50,3 €/MWh-ni (50,8 €/MWh, -0,9%, -0,5 €/MWh). Leedus kujunes keskmiseks hinnaks 53,0 €/MWh (52,4 €/MWh, +1,2%, +0,7 €/MWh). Veetase Daugaval Daugavpilsis oli pühapäeval 26 cm (nädal varem 16 cm; +10 cm).

Eelmisel nädalal eksporditi Soome 23,0 GWh (keskmiselt 137 MW, +35MW), mida oli 5,9 GWh võrra rohkem kui nädal varem. Viimati toimus suurem eksport Soome üheksa nädalat tagasi (27. nädalal 34,5 GWh). Kokku eksporditi elektrit Soome 131 tunnil, neist 42 tunnil maksimaalselt (262 MW).

Soomest imporditi Eestisse elektrit 2,8 GWh (17 MW, -23 MW) kokku 37 tunnil (nädal varem 64). Väiksem oli import Soomest Eestisse üheksa nädalat tagasi, kui Eesti suunas voogas vaid 0,02 GWh elektrit.

Kokku osteti Eesti hinnapiirkonnas eelmisel nädalal elektrit 89,4 GWh (keskmiselt 532 MW, -57 MW) ning müüdi 110 GWh (652 MW, +1 MW).

Eelmisel nädalal tõusis keskmine õhutemperatuur Harkus 13,5 kraadile (nädal varem 10,3 kraadi, +3,2 kraadi).

Põhjala: Hüdroreservuaarid kahanesid nii Rootsis kui ka Norras

Hüdroreservuaaride tase Põhjalas tegi viimaste andemete põhjal läbi languse. Norras olid hüdroreservuaarid 67,2% maksimumist (nädal varem 67,6%), Rootsis aga 74,2% (74,9%). Hüdroreservuaaride kahanemine ei olnud üllatus, kuid kuna reservuaarid on ajaloolistest tasemetest (Norras 84,8%, Rootsis 83,7%) madalamatel tasemetel, toetab hüdroreservuaaride tase selle talve hindasid.

Soomes langes tarbimine eelmisel nädalal -0,02 TWh (1,40 TWh vs 1,43TWh). Tarbimine kahanes ka Norras (võrreldes nädal varasemaga -0,01 TWh), kuid kasvas veidi Rootsis (0,01 TWh). Rootsis ja Norras tõusis keskmine õhutemperatuur eelmisel nädalal 2,4 kraadi võrra 14,1 kraadile. Helsingis tõusis õhutemperatuur 4,0 kraadi võrra 14,2 kraadile.

Tootmine tõusis Rootsis eelmisel nädalal võrreldes üle-eelmisega 1,9% võrra (2,19 TWh vs 2,15 TWh, +0,04 TWh). Soome elektri tootmises muudatusi ei olnud – nii eelmine kui ka üle-eelmine nädal toodeti 1,15 TWh. Norras langes tootmine 2,07 TWh-lt 1,91 TWh-le (-0,16 TWh).

Tulevikutehingud: saastekvootide hinnalangus vedas elektri hinda alla

Pikemate elektrienergiale tehtavate tulevikulepingute (Nord Pool 2011 SYS**) hind langes 44,5 €/MWh-st (45,9 €/MWh, -3,2%). Saastekvootide hind langes tasemele 15,6 €/t (16,1 €/t, -2,9%). Languses olid ka lähimate kvartalite elektri tulevikutehingute hinnad. Käesoleva aasta neljanda kvartali baasenergia tarnete tulevikulepingute hind langes 49,9 €/MWh (51,7 €/MWh, -3,5%), 2011. aasta esimese kvartali tulevikulepingute hind langes 50,0 €/MWh (52,0 €/MWh, -3,8%).

Nafta tulevikutehingute hind oli reedel 64,6 €/barrelist (63,3 €/barrel, +2,1%). Söe 2011. aasta tulevikulepingute hind langes 1,0% (75,2 €/t, nädal varem 76,0 €/t). Maagaasi hind langes 0,9%, 20,5 €/MWh (20,7 €/MWh, -0,2 €/MWh).

* baasenergia tarne – elektrienergia tarne, kus igas tunnis tarnitakse võrdne kogus elektrienergiat
** Nord Pooli süsteemihind – Nord Pooli elektribörsi piirkondade kaalutud keskmine hind

Peeter Stamberg