Iseteenindus

Eesti Energia liitus ausa hinnastamise leppega

16.09.2010
Ausa hinnastamise leppe eesmärgiks on ära hoida põhjendamatu kaupade ja teenuste hindade tõus euro kasutuselevõtmise käigus. Leppega liitudes kinnitas Eesti Energia, et ei tõsta oma toodete ja teenuste hinda seoses eurole üleminekuga.

„Vastutustundlikku käitumist propageeriva ettevõttena oleme veendunud, et hinnakujundus peab olema õiglane ning eurole üleminekut ei tohi kasutada oma toodete ja teenuste hindade tõstmiseks. Eesti Energias arvestame kõik hinnad ümber eurodeks vastavalt üleminekukursile ning ümardamise reeglitele," selgitas Eesti Energia juhatuse liige Margus Rink.

Leppega liitudes on Eesti Energia võtnud endale kohustuse näidata kaupade ja teenuste hindu selgelt ja üheselt mõistetavalt. Samuti hoolitseme, et töötajad oleksid oma tööülesannete ulatuses teadlikud euro kasutuselevõtmisega seotud põhimõtetega.