Iseteenindus

Jaotusvõrk korraldab elektrivõrgu hoolduse ja remondi riigihanget

16.09.2010
Eesti Energia Jaotusvõrk on läbi viimas rahvusvahelist riigihanget, et leida partnerid plaanilisteks hooldus- ja remonttöödeks, rikete likvideerimiseks ja väiksemas mahus ka uue elektrivõrgu rajamiseks järgmiseks kolmeks aastaks.

Hanke kavandatav rahaline kogumaht on 550 miljonit krooni ning see jaguneb kolmele aastale. Jaotusvõrgu juht Tarmo Mere selgitas, et tegu on orienteeruva tööde mahuga, mis sõltub iga-aastasest hooldus- ja remonttööde plaanist, liitumiste mahust ja rikete hulgast.

„Eesti elektrivõrk on väga suures ulatuses üle 40 aasta vana. Kuna võrgu vanus on ületanud oma kasuliku eluea, tuleb meil tänase varustuskindluse taseme hoidmiseks suunata üha enam tähelepanu just regulaarsele hooldus- ja remonttööle," selgitas Mere.

Mere lisas, et Eesti Energia Jaotusvõrk hooldab ja remondib igal aastal mitmete tuhandete kilomeetrite ulatuses elektrivõrku ja vahetab välja keskmiselt 500 alajaama. „Hooldus- ja remonttööde vajadus kasvab igal aastal, sest 80ndatel ja 90ndatel investeeriti võrku väga vähe," täiendas ta.

Riigihange hõlmab 5 piirkonda ja 15 hanke osa. Iga riigihanke osa kohta sõlmitakse eduka pakkujaga leping kolmeks aastaks. Hankelepingud piirkondlike partneritega sõlmitakse 2011. aasta alguses.

Eesti Energia Jaotusvõrk haldab kokku üle 60 000 km liine ja 21 000 alajaama.

Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
[email protected]