Iseteenindus

Tarmo Mere: Jaotusvõrk vajab lisavahendeid elektrivõrgu töökindluse tõstmiseks

01.09.2010
Eesti Energia Jaotusvõrk peab Konkurentsiametiga läbirääkimisi võrgutasude tõstmiseks seoses vajadusega investeerida elektrivõrku ning võrgu remondi- ja hoolduskulude kasvuga. Eesti Energia Jaotusvõrgu juhataja Tarmo Mere kommenteerib lisavahendite vajadust: "Võrgutasude kasv on vajalik selleks, et tagada vajalikud investeeringud elektrivõrku ning vahendid võrgu hoolduseks ja remondiks. Senine võrgutasude määr oli kooskõlastatud arvestades suuremat võrguteenuse müügi mahu prognoosi, mida reaalselt ei ole tulemas. See tähendab, et Jaotusvõrgul jääb olulisel määral puudu vahendeid võrgu ülalpidamiseks ja varustuskindluse tagamiseks.

Jaotusvõrgu investeeringuvajadus tuleneb eelkõige elektrivõrgu vananemisest ning vajadusest selle töökindlust parandada. Selleks on Jaotusvõrk alustanud elektriõhuliinide asendamist maakaabliga, mis vähendab ilmaolustikuoludest tingitud rikete arvu. Seniste vahenditega oleme suutnud viimase kolme aasta jooksul paigaldada 2 323 km maakaabelliine. Võrgu vananemise vältimiseks on aga oluline igal järgneval aastal paigaldada veel sama palju liine.

Lisaks planeerib Jaotusvõrk investeeringuid kaugloetavate mõõtesüsteemide paigaldamiseks. See võimaldab Eesti Energial jälgida võrgukvaliteeti distantsilt ning mõõta klientide elektritarbimist, mistõttu ei pea kliendid enam igakuiseid näite ettevõttele teatama. Selliste mõõtesüsteemide paigaldus lahendab ka taatlemata arvestite probleemi.

Samuti vajab Jaotusvõrk vahendeid ka keskkonnaalaste investeeringute tegemiseks, mis aitavad tõsta võrgu seadmete keskkonnaohutust.

Konkurentsiametiga läbiräägitav tegevuskulude kasv on seotud suuremas osas elektrivõrgu remondi- ja hoolduskuludega. Viimased augustitormid on näidanud kui haavatav on meie elektrivõrk ning kui palju ressurssi kulub selleks, et taastada tarbijatele elektrivarustust mastaapsete rikete puhul. Remondi- ja hoolduskulude kasv aitaks meil tõsta reageerimisvõimekust ja kiiremini taastada elektrivarustust."

Eesti Energia Jaotusvõrgu läbirääkimised Konkurentsiametiga algasid märtsis ning kestavad septembri lõpuni. Pärast läbirääkimiste lõppu selgub, kas ja kui palju võrgutasud muutuvad.

Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
[email protected]