Iseteenindus

Jõhvi-Kukruse maantee ehitati kaevanduste toodetud materjalidest

31.08.2010
Viie kuuga on Eesti Energia Kaevandused müünud enam kui 200 tuhat tonni lubjakivi ja ligi 140 tuhat tonni killustikku. Põlevkivi kaevandamise käigus saadavaid materjale on kasutatud ka vastvalminud Jõhvi-Kukruse maantee ehitusel.

„Kaevandustes tootmise tulemusena tekkiva killustiku ja lubjakivi taaskasutamine ehituses on otstarbekas nii keskkonna säästmist silmas pidades kui majanduslikus mõttes," sõnas Eesti Energia Kaevanduste juhatuse liige tootmisdirektor Erik Väli. Tema sõnul teeb Jõhvi-Kukruse maantee 7,2 km teelõigu ehituse eriliseks ka see, et tee kulgeb üle suletud kaevanduse käikude, mistõttu ei ole kindlasti tegemist tavapärase ja lihtsa objektiga.

Möödunud 2009/2010 majandusaastal müüs ettevõte kokku ligi 340 tuhat tonni killustikku ja üle 1,2 miljonit tonni lubjakivi. Sellesse perioodi jäi ka suurem osa Jõhvi-Kukruse teelõigu rajamisest.

Huvi põlevkivi kaevandamisel tekkiva lubjakivi ja killustiku vastu on eriti suur just teede-ehituse hooajal. „Samas võiks kaevanduste pakutavaid materjale kastuda enamgi ning seda eelkõige piirkondlikke objektide puhul," leiab Eesti Energia Kaevanduste tootmisdirektor.

Mäemassis, mida kaevandustest maa peale tuuakse, on umbes 60% kaubapõlevkivi ja 40% lubjakivi. Eesti Energia Kaevanduste Estonia ja Viru kaevanduses tekib põlevkivi rikastamise käigus aastas kokku neli-viis miljonit tonni lubjakivi, mis ladestatakse puistangutesse kui sellele teist rakendust ei leita.

Eesti Energia Kaevanduste toodetud materjale on kasutatud ka teiste Virumaa teede ehitusel ja remondil: Kiviõli-Sonda- ja Kunda-Põdruse tee ning RMK tee Vaivara vallas. Lisaks Kaukvere-Võtikvere-, Mustvee-Jõgeva- ja Mõisaküla-Torma teel ning Rannu silla remondil. Eesti Energia Kaevanduste killustikku ja lubjakivi kasutati ka uue Enefit-280 õlitehase platsi ettevalmistamisel.

AS Eesti Energia Kaevandused on Ida-Virumaal asuv põlevkivi kaevandamisega ja veoga tegelev ettevõte, kus töötab tänase seisuga 2948 inimest. Lisaks kahele kaevandusele ja kahele karjäärile kuulub ettevõtte koosseisu raudteefirma. Ettevõte omab ISO 9001:2000, ISO 14001 ja OHSAS 18001 vastavussertifikaate.

Lisainformatsioon:
Jelena Derbneva
Eesti Energia Kaevandused AS
kommunikatsiooni peaspetsialist
Tel: +372 336 4813
Mob: + 372 55 611 022
Fax: + 372 336 4803