Iseteenindus

Jordaania energeetikaminister külastab Eesti Energiat

31.08.2010
Käesoleval nädalal külastab Eesti Energiat Jordaania energeetika-ja maavarade minister Khalid Irani ning Jordaania ressursiameti juht Dr. Maher Hijazin koos oluliste riigiametite ja ettevõtete esindajatega.

1.-2. septembrini toimuva visiidi käigus tutvub minister Eesti Energia põlevkiviõli tootmise ja rajatava Enefit-280 põlevkiviõli tehasega ning külastab Eesti Energia kontserni teisi ettevõtteid; kaevandusi, elektrijaamu ja tehnoloogiatööstust.

Visiidi teisel päeval kohtub Jordaania energeetikaminister Khalid Irani peaminister Andrus Ansipi ning majandus-ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsiga.

Käesoleva aasta mais sõlmis Eesti Energia Jordaania valitsusega kontsessioonilepingu Attarat Um Ghudrani põlevkivimaardla varude kasutamiseks. Eesti Energia 38 km2 suurune kontsessiooniala sisaldab hinnanguliselt üle 2 miljardi tonni põlevkivi ning teatavatel tingimustel on võimalik kontsessiooniala laiendada, mis annaks Eesti Energia käsutusse umbes 4 miljardit tonni põlevkivi. Attarat Um Ghudrani põlevkivimaardla paikneb Jordaania keskosas ja on teadaolevatest Jordaania põlevkivileiukohtadest suurim - kogu maardlas paikneva põlevkivivaru suuruseks on hinnatud 25 miljardit tonni.

Kontsessioonilepingu sõlmimise järel viib Eesti Energia kõnealuses põlevkivimaardlas läbi täiendavad geoloogilised ja hüdrogeoloogilised uuringuid, samuti testitakse ja arendatakse põlevkivi töötlemise tehnoloogiat ning viiakse läbi keskkonnamõjude hindamine.

Eesti Energial on Jordaanias kaks paralleelset arendusprojekti, umbes 38 000 barrelilise päevatoodanguga õlitehas ning kuni 900 MW võimsusega põlevkivielektrijaam.

Jordaania Hašimiidi Kuningriik kuulub põlevkivivarude poolest maailma viie rikkaima riigi hulka ning selle põlevkiviressurssi hinnatakse 30-80 miljardi tonnini. Jordaania Hašimiidi Kuningriik laiub 92 300 ruutkilomeetril, riigis elab ligi 6,6 miljonit inimest.

Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
marina.bachmann@energia.ee