Iseteenindus

Elektribörs: Estlinkis keskmine hind üle 44 €/MWh ja samal tasemel Soomega

23.08.2010
Eelmisel nädalal olid hinnad Estlinki ja Helsingi hinnapiirkondades 90% ajast samad. Ühelgi tunnil ei olnud hinnad Estlinki hinnapiirkonnas kõrgemad kui Helsinki hinnapiirkonnas. Samas osadel mittetiputundidel olid hinnad Estlinki hinnapiirkonnas kuni 6,9 €/MWh madalamad kui Helsingis. Kogu nädala keskmine elektri hind Eestis oli Soome keskmisest hinnast vaid 0,5 €/MWh odavam.

Leedus püsivad hinnad jätkuvalt palju kõrgemal kui Eestis ja Soomes, kuid hinnavahe on vähenenud. Eelmisel nädalal olid Leedus 13,5 €/MWh kõrgemad hinnad kui Eestis. Kaks nädalat tagasi, kui Leedus tiputundidel hinnad ka pealpool 100 €/MWh käisid, oli kogu nädala keskmine hind Leedus 26 €/MWh kõrgem kui Eestis.

Tulevikulepingute hinnad Nord Poolis tõusid, 2011. aasta baasenergia tarne* leping tõusis 1,2% võrra tasemele 43,7 €/MWh (43,2 €/MWh). Tõusu toetas saastekvootide hinna tõus 15,4 €/t tasemele (14,8 €/t, +3,9%). Pikemaajaliste saastekvootide hindade tõusule andis hoogu sisse teade, et kaubeldavaid ÜRO saastekvoote ei pruugita koheselt uutele projektidele Hiinas eraldada. See tähendab, et on võimalik, et saastekvoote lisandub turule vähem kui seni arvatud ja kui pakkumine väheneb, siis saastekvootide hinnad peaksid tõusma. Kui järgmise aasta tulevikulepingute hind kerkis, siis lähimate kvartalite lepingute hinnad langesid. Käesoleva aasta neljanda kvartali baasenergia tarne lepingu hind langes 1,4% tasemele 47,1 €/MWh ja 2011. aasta esimese kvartali lepingu hind langes 0,7% tasemele 48,5 €/MWh. Lähimate kvartalite hindade languse üheks põhjuseks oli oodatust veidi parem hüdroreservuaaride taseme täitumine Põhjamaades. Toornafta tulevikutehingute hind eelmisel nädalal langes 0,9% (62,2 €/barrel), söe hind kerkis 1,1% (76,9 €/t) ja maagaasi hind langes 1,4% (20,2 €/MWh).

Baltikum: eksport ja import pea samal tasemel

Helsinki hinnapiirkonnas tõusis keskmine elektri hind eelmisel nädalal 44,9 €/MWh-ni (43,3 €/MWh, +3,7%, +1,6 €/MWh). Leedus kujunes keskmiseks hinnaks 57,9 €/MWh (59,8 €/MWh, -3,2%, -1,9 €/MWh). Veetase Daugaval Daugavpilsis oli pühapäeval -77 cm (nädal varem -72 cm; -5 cm).

Eelmisel nädalal voogas elekter läbi Estlinki kaabli mõlemas suunas. Kui tavaliselt on eksport Soome suunas oluliselt suurem kui import, siis eelmisel nädalal eksporditi Soome 11,7 GWh (keskmiselt 70 MW, -52MW), mida oli 8,7 GWh võrra vähem kui nädal varem. Kokku eksporditi elektrit Soome 85 tunnil, neist 15 tunnil maksimaalselt (262 MW). Soomest Eestisse imporditi elektrit 8,8 GWh (52 MW, +34 MW) ning tundide arv, mil elekter Soomest Eestisse voogas oli 81 (nädal varem 39). Hooldustööde tõttu oli Estlinki kaablis ka piiranguid nii Eestist Soome kui ka Soomest Eesti elektri voogamisel eelmise nädala reedel, laupäeval ja pühapäeval.

Reedel ei saanud elekter Soome voogata kella 5st kuni 20ni, kell 20-23 oli voogamine piiratud 70 MW-le ja 23-24 oli piirang 143 MW. Soomest Eestisse oli piiratud voogamine kella 6st kuni 20ni 113 MW-le. Laupäeval ja pühapäeval oli piiratud voogamine Eestist Soome 143 MW-le ning kell 5-22 oli piirang 70 MW.

Kokku osteti Eesti hinnapiirkonnas eelmisel nädalal elektrit 102,8 GWh (keskmiselt 612 MW, +73 MW) ning müüdi 106 GWh (629 MW, -13 MW).
Eelmisel nädalal langes keskmine õhutemperatuur Harkus 17,2 kraadile (nädal varem 20,9 kraadi, -3,7 kraadi).

Põhjala: hüdroreservuaaride tase ja tarbimine kasvasid

Soomes tarbimine tõusis eelmisel nädalal 0,03 TWh (1,39 TWh vs 1,36TWh). Tarbimine kasvas ka Norras (võrreldes nädal varasemaga 0,04 TWh) ning Rootsi (0,08 TWh).
Rootsis ja Norras langes keskmine õhutemperatuur eelmisel nädalal 1,3 kraadi võrra 17,1 kraadile. Helsingis langes õhutemperatuur 3,6 kraadi võrra 17,1 kraadile.

Tootmine Rootsis eelmisel nädalal võrreldes üle-eelmisega langes -1,4% võrra (2,39 TWh vs 2,42 TWh, -0,03 TWh). Soomes tõusis elektri tootmine nädalaga 1,00 TWh-lt 1,02 TWh (+0,02 TWh) ning Norras tõusis tootmine 1,75 TWh-lt 1,80 TWh-le (+0,05 TWh).

Hüdroreservuaaride tase Põhjalas tegi viimaste andemete põhjal läbi tõusu. Norras olid hüdroreservuaarid 65,3% maksimumist (nädal varem 63,9%), Rootsis 75,4% (75,3%). Analüütikud ootasid hüdroreservuaaride täitumist Norras 64,3% ja Rootsis 76,2% tasemele.

Tulevikutehingud: saastekvoodid üle 15 €/t

Pikemate elektrienergiale tehtavate tulevikulepingute (Nord Pool 2011 SYS**) hind tõusis 43,7 €/MWh-st (43,2 €/MWh, +1,2%). Saastekvootide hind tõusis tasemele 15,4 €/t (14,8 €/t, +3,9%). Enne eelmise nädala lõppu olid 2011. tulevikulepingutes saastekvoodid üle 15 €/t taseme viimati 7. juulil. Kütuste hinnad liikusid eurodes mõõdetult eelmisel nädalal eri suundades – toornafta ja maagaasi hinnad veidi langesid, söe hind tõusis. Nafta tulevikutehingute hind oli reedel 62,2 €/barrelist (62,7 €/barrel, -0,9%). Söe 2011. aasta tulevikulepingute hind tõusis 1,1% (76,9 €/t, nädal varem 76,0 €/t). Maagaasi hind langes 1,4%, 20,2 €/MWh (20,4 €/MWh, -0,3 €/MWh).

* baasenergia tarne – elektrienergia tarne, kus igas tunnis tarnitakse võrdne kogus elektrienergiat
** Nord Pooli süsteemihind – Nord Pooli elektribörsi piirkondade kaalutud keskmine hind
Peeter Stamberg