Iseteenindus

Elektribörs: Elektrienergia hind Eestis juba teist nädalat järjest kõrgem Soome hinnapiirkonna hinnast

09.08.2010
Leedu elektribörsil tõusid hinnad SRÜ riikide ülekandeliinide ja Läti-Eesti ülekandevõimsuste piirangute tõttu 64 €/MWh-ni, Leedu tiputundide hinnad küündisid 101 €/MWh-ni.

Eesti elektritarbijad säästsid Estlink hinnapiirkonnast ostes võrreldes Leedu börsihinnaga keskmiselt 26 eurot MWh kohta.

Hinnakonvergentsi jätkudes on Balti regioonis müüdava elektrienergia hinnad ühtlustuvad – Soome piirkonna baasenergia hind 2011-ks aastaks oli 44,3 €/MWh, Leedu turul on suvine baasenergia hind olnud 45,2 €/MWh tasemel.

Tulevikulepingute hinnad Nord Poolis tõusid. 2011. aasta baasenergia tarne* lepingu (Nord Pool 2011 SYS**) hind tõusis 42,7 €/MWh-ni (42,1 €/MWh, +1,4%). Hinda toetas saastekvootide hinna tõus tasemele 14,6 €/t (14,5 €/t, +0,6%). Nafta tulevikutehingute hind tõusis nädalaga ühe protsendi võrra 64,4 euroni barreli eest. Söe ja maagaasi hinnad muutusid vähe – söe hind langes 0,3% (75,4 €/t), maagaasi hind tõusis 0,1%, (20,7 €/MWh). Sellel nädalal annavad elektrihindadele tooni sademeenergia hulk Põhjamaades ja prognoosimatu Rootsi tuumaelektritootmine (oodatakse Ringhals B1 (855 MW) tuumareaktori taaskäivitamist). Suurema nõudluse (tarbimine on küll kõrgem kui 2009. aastal, kuid madalam kui majandussurutisele eelnenud aastatel) ja normaalse (kuivema) ilmastiku puhul oleks osade analüütikute arvates Nord Pooli öised hinnad 35-40 €/MWh.

Baltikum: börsi ajaloo väikseim eksport Soome

Helsinki hinnapiirkonnas langes keskmine elektri hind eelmisel nädalal 36,7 €/MWh-ni (39,1 €/MWh, -6,2%, -2,4 €/MWh). Leedus, kujunes keskmiseks hinnaks 63,8 €/MWh (52,8 €/MWh, +21,0%, +11,1 €/MWh). Oma osa Leedu kõrgematel hindadel oli nähtavasti ka Eesti ja Läti vahelise kaabli mahupiirangus. Veetase Daugaval Daugavpilsis oli pühapäeval -61 cm (nädal varem -49 cm; -12 cm).

Eelmisel nädalal eksporditi Soome 2,3 GWh elektrienergiat (keskmiselt 14 MW, -52MW), mida oli 8,8 GWh võrra vähem kui nädal varem. Kokku eksporditi elektrit Soome 29 tunnil. Soomest Eestisse imporditi elektrit 18,7 GWh (111 MW, +64 MW) ning tundide arv, mil elekter Soomest Eestisse voogas oli 133 (nädal varem 66), nendest 23 tunnil oli import maksimaalne, mida Estlinki kaabel börsisüsteemi kaudu võimaldab ehk 252 MW.

Import oli ekspordist eelmisel nädalal ligi kaheksa korda suurem. Suurem impordimaht on Estlinki börsiajaloo jooksul olnud vaid ühel nädalal ja nii väiksest eksporti pole varem olnud. Senine madalaim nädalane eksport oli 28. nädalal, mil eksporditi 3,3 GWh elektrienergiat. Kevadiste suurvete ajal oli eksport Soome mitmel nädalal üle 40 GWh.

Kokku osteti Eesti hinnapiirkonnas eelmisel nädalal elektrit 89,5 GWh (keskmiselt 533 MW, -90 MW) ning müüdi 73 GWh (436 MW, -206 MW).

Põhjala: hüdroreservuaaride tase tõusis taas

Hüdroreservuaaride tase Põhjalas tegi viimaste andemete põhjal läbi tõusu. Norras olid hüdroreservuaarid 62,6% maksimumist (nädal varem 61,7%), Rootsis 74,0% (71,2%).

Soomes tõusis tarbimine eelmisel nädalal 0,01 TWh (1,32 TWh vs 1,31TWh). Tarbimine kasvas ka Norras (võrreldes nädal varasemaga 0,01 TWh) ning Rootsis (0,09 TWh). Tarbimine kasvas veidi vaatamata õhutemperatuuride langusele.

Rootsis ja Norras langes keskmine õhutemperatuur eelmisel nädalal 0,3 kraadi võrra 17,2 kraadile. Helsinkis langes õhutemperatuur 2,6 kraadi võrra 20,8 kraadile.

Rootsis tõusis tootmine eelmisel nädalal võrreldes üle-eelmisega 5,5% võrra (2,65 TWh vs 2,51 TWh, +0,14 TWh). Rootsi tootmist aitab tõsta sademeenergia ja sellel nädalal võib tootmist tõsta ka Ringhalsi B1 tuumareaktori taaskäivitamine. Soomes tõusis elektri tootmine nädalaga 0,97 TWh-lt 0,99 TWh-ni (+0,02 TWh) ning Norras langes tootmine 1,57 TWh-lt 1,48 TWh-le (-0,09 TWh).

Tulevikutehingud: tulevikulepingute hindasid toetas saastekvootide hinnatõus

Pikemate elektrienergiale tehtavate tulevikulepingute (Nord Pool 2011 SYS**) hind tõusis 42,7 €/MWh-ni (42,1 €/MWh, +1,4%). Saastekvootide hind tõusis tasemele 14,6 €/t (14,5 €/t, +0,6%). Nafta tulevikutehingute hind oli reedel 64,4 € barreli eest (63,7 €/barrel, +1,0%). Söe 2011. aasta tulevikulepingute hind langes 0,3% (75,4 €/t, nädal varem 75,7 €/t). Maagaasi hind tõusis 0,1%, 20,7 €/MWh (20,7 €/MWh, +0,0 €/MWh).

Nädala alguses toetas nafta hinda aktsiaturgude tõus ja dollari nõrgenemine euro vastu, neljapäeval nafta hind kukkus, kuna USA-s töötuabiraha esmaste taotlejate arv kerkis kolme kuu kõrgtasemele.

* baasenergia tarne – elektrienergia tarne, kus igas tunnis tarnitakse võrdne kogus elektrienergiat
** Nord Pooli süsteemihind – Nord Pooli elektribörsi piirkondade kaalutud keskmine hind
Margus Vals, Eesti Energia Energiakaubanduse direktor