Iseteenindus

Elektribörs: hinnad teist nädalat languses, keskmine hind alla 40 €/MWh

02.08.2010
Languse taga oli eelkõige Soome ja Venemaa vahelise kaabli täisvõimsusel tööle hakkamine eelmise nädala teisipäeva õhtul. Seega saab Venemaalt Soome taas voogata läbi Vyborgi 1300 MW elektrit (4. juulist kuni 27. juuli kella 22ni oli mahupiirangute tõttu võimalik Soome importida 400 MW elektrit).

Mahupiirangud Eesti ja Soomet ühendavas Estlinki kaablis vähendasid ekspordi ja impordi mahte. Kokku oli ekspordi ja impordi maht eelmisel nädalal läbi börsi 18,9 GWh (nädal varem 20,7 GWh). Nii madalaid ekspordi ja impordi mahte läbi Estlinki kaabli ei ole börsi ajaloos (alates 1. aprillist) olnud. Börsi alguses olid mahud üle 40 GWh nädalas.

Madalaim tunnihind oli eelmisel nädalal Estlinki hinnapiirkonnas 16,1 €/MWh (nädal varem 25,8 €/MWh). Kokku neljal tunnil oli hind alla 20€/MWh. Madalate hindade põhjuseks oli pakkumine Põhjalast (eelkõige Rootsist). Soomes ja Rootsis olid madalaimad hinnad ka alla 10 €/MWh (madalaim 6,9 €/MWh). Üle 50 €/MWh ei tõusnud elektri hind Estlinki hinnapiirkonnas mitte ühelgi tunnil, kõrgeim hind oli 48,6 €/MWh.

Tulevikulepingute hinnad Nord Poolis liikusid erisuundades, 2011. aasta baasenergia tarne* leping tõusis tasemele 42,1 €/MWh-st (42,1 €/MWh, +0,1%). Nädal varem oli lepingu hind langenud ligi 3% võrra. Lähikvartalite hinnad aga langesid. 2010. aasta neljanda kvartali lepingu hind langes 3,1%, 44,8 €/MWh ja 2011. aasta esimese kvartali hind langes 2,7%, 46,2 €/MWh. Lähimate kvartalite hindasid mõjutas eelkõige hüdroreservuaaride tasemete tõus Norras ja Rootsis ning tootjate poolne elektri ette müümine. Saastekvootide hind tõusis 1% võrra 14,5 €/t tasemele. Kütuste hindade liikumine oli väike – nafta hind langes 0,4% (63,7 €/barrel), söe hind langes 0,7% (75,7 €/t) ja maagaasi hind tõusis 2,2% (20,7 €/MWh).

Baltikum: kaablipiirangud pärssisid elektri eksporti ja importi

Helsinki hinnapiirkonnas langes keskmine elektri hind eelmisel nädalal 39,1 €/MWh-ni (44,1 €/MWh, -11,3%, -5,0 €/MWh). Leedus kujunes keskmiseks hinnaks 52,8 €/MWh (48,7 €/MWh, +8,4%, +4,1 €/MWh). Veetase Daugaval Daugavpilsis oli pühapäeval -47 cm (nädal varem -36 cm; -11 cm).

Algselt pidi kaablivõimusus Eestist Soome eksportimisel olema piiratud kella 5st kuni kella 22ni kuni (30. juuli kella 19ni). Piirangu ajal sai läbi börsi eksportida tavapärase 262 MW asemel 143 MW elektrit. Eelmise nädala lõpul tuli aga uusi teateid kaablipiirangute kohta ja nii hakkas kaabel täisvõimsusel tööle alles selle nädala alguses. Lisaks varem plaanitud piirangutele ei saanud Eestist Soome elekter voogata esimesel viiel tunnil ning kella 9:00-10:51 oli kaabel rivist väljas mõlemas suunas. 70 MW peale oli Eestist-Soome kaablivõimsus läbi börsi piiratud reedel kella 18st kuni 22ni ning laupäeval ja pühapäeval kell 5-22.

Vaatamata kaablivõimsuse piirangutele olid hinnad Estlinki ja Helsinki hinnapiirkonnas sarnased ning 124 tunnil ehk 74% ajast olid hinnad täpselt samad. Küll aga on kaablipiirangute tõttu kannatanud eksport-import Eesti ja Soome vahel. Eelmisel nädalal eksporditi Soome 11,1 GWh (keskmiselt 66 MW, -17 MW), mida oli 2,9 GWh võrra vähem kui nädal varem. Kokku eksporditi elektrit Soome 101 tunnil.

Soomest Eestisse imporditi elektrit 7,9 GWh (47 MW, +7 MW) ning tundide arv, mil elekter Soomest Eestisse voogas oli 66 (nädal varem 53). Kokku oli ekspordi ja impordi maht eelmisel nädalal läbi börsi 18,9 GWh (nädal varem 20,7 GWh).

Kokku osteti Eesti hinnapiirkonnas eelmisel nädalal elektrit 104,6 GWh (keskmiselt 623 MW, -9 MW) ning müüdi 108 GWh (642 MW, -33 MW).

Eelmise nädala langes keskmine õhutemperatuur Harkus 20,7 kraadile (nädal varem 21,3 kraadi, -0,6 kraadi).

Põhjala: hüdroreservuaaride täitumine Rootsis oodatust parem

Hüdroreservuaaride tase Põhjalas tegi viimaste andemete põhjal läbi tõusu. Norras olid hüdroreservuaarid 61,7% maksimumist (nädal varem 58,9%), Rootsis 71,2% (68,5%). Norras jäi reservuaaride täitumine madalamaks kui analüütikute oodatud 62,3%, kuid Rootsis oli täitumine oodatust veidi parem (70,1%).

Hüdroreservuaaride täitumine võimaldab Rootsis rohkem hüdroenergiat toota. Elektri tootmine Rootsis tõusis eelmisel nädalal võrreldes üle-eelmise nädalaga 7,4% võrra (2,51 TWh vs 2,34 TWh, +0,17 TWh). Soomes langes elektri tootmine nädalaga 1,04 TWh-lt 0,97 TWh (-0,07 TWh) ning Norras langes tootmine 1,78 TWh-lt 1,57 TWh-le (-0,22 TWh).

Soomes tarbimine langes eelmisel nädalal -0,01 TWh (1,31 TWh vs 1,31TWh). Tarbimine kahanes ka Norras (võrreldes nädal varasemaga -0,01 TWh). Rootsis jäi tarbimine samale tasemele, mis nädal varem.

Rootsis ja Norras langes keskmine õhutemperatuur eelmisel nädalal 0,3 kraadi võrra 17,6 kraadile. Helsinkis tõusis õhutemperatuur 2,5 kraadi võrra 23,4 kraadile.

Tulevikutehingud: lähimate kvartalite lepingud -3%

Pikemate elektrienergiale tehtavate tulevikulepingute (Nord Pool 2011 SYS**) hind tõusis 42,1 €/MWh-st (42,1 €/MWh, +0,1%). 2010. aasta neljanda kvartali lepingu hind langes 3,1%, 44,8 €/MWh ja 2011. aasta esimese kvartali hind langes 2,7%, 46,2 €/MWh. Lähimate kvartalite hindade languse taga on nii Põhjala hüdroreservuaaride täitumine kui ka tootjate poolne toodangu ette müümine. Praegused kütuste hinnatasemed meelitavad söest ja gaasist elektritootjaid lähikvartalite elektrit ette müüma.

Nafta tulevikutehingute hind oli reedel 63,7 €/barrelist (64,0 €/barrel, -0,4%). Söe 2011. aasta tulevikulepingute hind langes 0,7% (75,7 €/t, nädal varem 76,2 €/t). Saastekvootide hind tõusis tasemele 14,5 €/t (14,3 €/t, +1,0%). Maagaasi hind tõusis 2,2%, 20,7 €/MWh (20,2 €/MWh, +0,4 €/MWh).

* baasenergia tarne – elektrienergia tarne, kus igas tunnis tarnitakse võrdne kogus elektrienergiat
** Nord Pooli süsteemihind – Nord Pooli elektribörsi piirkondade kaalutud keskmine hind
Peeter Stamberg, Eesti Energia Energiakaubanduse analüütik