Iseteenindus

Eesti Energia taotleb põlevkiviõli järeltöötlustehase detailplaneeringu koostamise algatamist

16.07.2010
Eesti Energia Õlitööstus AS esitas Vaivara vallale ettepaneku detailplaneeringu koostamise algatamiseks eesmärgiga rajada tänase energiakompleksi naabrusse Eestis ainulaadne vedelkütuste järeltöötlustehas.

Kavandatav järeltöötlustehas võimaldab täna toodetavast põlevkiviõlist saada väärtuslikumaid ja laiema kasutusalaga vedelkütuseid. Selle võimsus 20-35 tuhat barrelit päevas lubab töödelda lisaks Eesti Energia plaanitavale toodangule 5-7 tuhat barrelit teiste tootjate põlevkiviõli.

Eesti Energia eesmärgiks on tulevikus toota 20-30 tuhat barrelit vedelkütuseid päevas, mis vastab kogu Eesti vedelkütuste vajadusele ning suurendab seeläbi riigi energeetilist sõltumatust. Kodumaiste vedelkütuste tootmisvõimsuste arendamine on vajalik, et eksportida põlevkiviõli tootmise tehnoloogiat teistesse riikidesse. Samuti loob see tellimuse teadus- ja arendustegevuse kasvuks.

Vaivara vallale esitatud ettepanekus nähakse ette võimalus tõsta ka põlevkiviõli tootmisvõimsust läbi täiendavate Enefit-280 tootmisseadmete ehitamise. Koos detailplaneeringu koostamise algatamise ettepanekuga esitas Eesti Energia Õlitööstus taotluse alustada ka projekti keskkonnamõjude hindamist.

Eesti Energia vedelkütuste tootmise arendamine annab piirkonnale juurde kuni 500 alalist töökohta, lisaks töökohad seotud valdkondades ning ehitusperioodiks. Uute tootmisüksuste mehitamisel soovib ettevõte teha koostööd eelkõige Virumaa haridusasutustega; nii TTÜ Virumaa Kolledži kui Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusega, kus õpetatakse mitmeid tootmises vajalikke erialasid.

Eesti Energia Õlitööstus toodab põlevkiviõli juba aastast 1980. Möödunud aastal tootis ettevõte kahe Enefit-140 tootmisseadmega kokku ligi 1,2 miljonit barrelit põlevkiviõli.

Käesoleval aastal alustati esimese Enefit-280 tehnoloogial põhineva tootmisseadme ehitust ning see valmib 2012. aasta alguses. Eesti Energia ja rahvusvahelise insenerfirma Outotec koostöös välja arendatud uus Enefit-280 tehnoloogia on täna põlevkiviõli tootmiseks kasutatavatest tehnoloogiatest keskkonnasõbralikum, töökindlam ja efektiivsem.

Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
[email protected]