Iseteenindus

Moody's Investor Service muutis Eesti Energia krediidireitingut

13.07.2010
Rahvusvaheline reitinguagentuur Moody's Investor Service alandas täna Eesti Energia pikaajaliste võlakohustuste reitingu tasemele A3 ning lühiajaliste kohustuste reitingu tasemele Prime-2. Reitingu väljavaade on stabiilne.

Krediidireitingute alandamine on seotud Moody'se hinnanguga valitsuse toe vähenemisele Eesti Energiale tasemelt "tugev" tasemele "keskmine", mille näideteks on nii põhivõrguettevõtja Elering eraldamine Eesti Energia kontsernist selle aasta jaanuaris, diskussioon Eesti Energia optimaalse rahastamise osas kui ka avanev elektriturg. Reitinguagentuuri arvestuse alusel tingis vähenev valitsuse tugi Eesti Energia tegevusele ka reitingu alandamise kahe astme võrra. Eesti Energia iseseisev krediidireiting jäi muutumatuks (arvestuslikult tasemel Baa1), seda toetavad möödunud majandusaasta tugevad tulemused ning hea likviidsuspositsioon.

Krediidireitingu alandamine ei mõjuta oluliselt Eesti Energia finantssuutlikkust ega laenuvõimet. Reitinguagentuuri poolt antud stabiilne väljavaade arvestab Eesti Energia investeerimiskava elluviimise ja omakapitali laiendamisega.

Eesti Energia sai esimese krediidireitingu 2002. aastal. Siis andsid reitinguagentuurid Moody's Investor Service ja Standard & Poor's Eesti Energiale pikaajaliste võlakohustuste reitinguks vastavalt Baa1 ja A-. 2006. aastal tõstis Moody's Eesti Energia krediidireitingu tasemele A1 ning 2007. aasta augustis muutis krediidireitingu väljavaate negatiivseks. Rahvusvaheline krediidireitingufirma Standard & Poor's Ratings Services alandas Eesti Energia pikaajaliste võlakohustuste reitingu möödunud nädalal ühe astme võrra tasemele BBB+.

Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
[email protected]