Iseteenindus

Elektribörs: Esmaspäevane elektrihind NordPool Estlink hinnapiirkonnas tegi uue rekordi

12.07.2010
Elektrienergia börsihinda nii Eestis kui Soomes mõjutas oluliselt suurveeaegse madalate muutuvkuludega elektrienergia pakkumise vähenemine. Regiooni suurima hüdroenergia tootja Läti hüdroenergia toodang on alanenud 1400 MW-lt ca 500 MW-ni.

Teised olulised põhjused hindade kasvuks Soomes on Vene-Soome elektrikaabli ja elektrivoogude tavapärasest oluliselt väiksem võimsus ning suveperioodile planeeritud elektrijaamade remondid. Lisaks läks täna hommikul tööst välja Loviisa 1 tuumajaam.

Nende tegurite kombinatsioon on elektrienergia börsihinnale avaldanud tugevamat mõju kui tarbimise langusest tingitud hinda alandav surve (võrreldes talvetipuga tarbitakse juulis Eestis elektrienergiat ca 40% vähem).

Esmaspäevane hinnatipp pärineb Soomest, kus tiputunnil suundus elektrienergia Soomest Eestisse. Kõrge hinnaga elektrit ostavad börsilt naaberriikide Läti ja Leedu elektritarbijad – sellele viitab Eesti põhivõrguettevõtja Elering internetilehel näidatavad elektrienergia tootmise ja tarbimisandmed ning ülepiirilised ülekandevood - Eesti tootmine on ca 300 MW suurem kui tarbimine (elektritootmine ca 1200 MW ja -tarbimine ca 900 MW, import Soomest ca 30 MW, Läti suunal eksport ca 330 MW).

Ühtlustuvad hinnad NordPool Estlink ja Helsinki hinnapiirkondades signaliseerivad kahe hinnapiirkonna vahelist harmoniseerumist.

Margus Vals, Eesti Energia Energiakaubanduse direktor