Iseteenindus

Kohtla-Järve Soojus müüb Jõhvi uue koostoomisjaama projekti

07.07.2010
Kohtla-Järve Soojuse nõukogu otsustas ettevõtte juhatuse ettepanekul müüa Jõhvi uue elektri ja soojuse koostootmisjaama projekt ettevõtte enamusosanikule Eesti Energiale.

„Kohtla-Järve Soojuse eesmärgiks on tagada Jõhvi piirkonna elanikele taskukohase hinnaga toasoojus, mis oleks toodetud ka tänasest keskkonnasõbralikumal viisil. Oleme analüüsinud erinevaid variante ning stabiilse soojusvarustuse ja soojuse hinna poolest oleks parim lahendus uue turbal ja puiduhakkel töötava koostootmisjaama rajamine vana Ahtme soojuselektrijaama asemele," kommenteeris Kohtla-Järve Soojuse juhataja Jüri Mägi. „Kuna Kohtla-Järve Soojuse omanikud ei ole aga projekti edasiliikumise osas kokkuleppele saanud, siis pakkusime välja lahenduse, mis hüvitab ettevõttele projektiarendusega seni tehtud kulud ja samas võimaldab koostootmisjaama projektist huvitatud Eesti Energial seda edasi arendada. Seejuures ei puuduta projekti müük kuidagi soojusvõrguga seotud õigusi ning ka edaspidi on teistel tootjatel ligipääs Kohtla-Järve Soojuse kaugküttevõrku kooskõlas sellist ligipääsu reguleerivate õigusaktide nõuetega."

„Ühe või teise soojuse tootmise lahenduse valmimine võtab igal juhul aega ning seetõttu on vajalik Ahtme elektrijaama töös hoidmine veel 2012. aasta lõpuni. Kui me vana elektrijaama eluiga ei pikendaks, jääks vahepealsel ajal Jõhvi soojuse pakkujaks vaid peagi valmiv tipu-ja reservkoormuse katlamaja, mille poolt pakutav soojuse hind ei oleks kohalikele elanikele kuigi rõõmustav," lisas Mägi.

2003. aastal alustas Kohtla-Järve Soojus uuringuid Ahtme vanale soojuselektrijaamale parima asenduse leidmiseks ning selle käigus teostati mitmeid tasuvusuuringuid ja uuriti erinevaid tehnoloogiaid. Parimaks lahenduseks tunnistati Jõhvi ja Ahtme piirkonna soojusvajadust rahuldava uue biomassil töötava koostootmisjaama rajamine. Kohtla-Järve Soojuse omanikud olid siis Eesti Energia ja Kohtla-Järve linn ning eesmärk oli uus koostootmisjaam käivitada Ahtme soojuselektrijaama sulgemise ajaks. 2006. aastal võõrandas linn oma vähemusosaluse Viru Keemia Grupile.

AS Kohtla-Järve Soojus varustab Ahtme koostootmisjaamas toodetud soojusega Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa, Jõhvi linna ja valla kaugküttevõrke. Toodetud elektrienergia läheb Eesti Energia võrku. Kohtla-Järve Soojuse omanikud on Eesti Energia 59,2% ja VKG Energia 40,8% ulatuses.

Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
[email protected]