Iseteenindus

Eesti Energia Jaotusvõrk tellis liinikoridoride puhastamist

15.06.2010
Eesti Energia Jaotusvõrk allkirjastas nelja ettevõttega lepingud liinikoridoride puhastamiseks puudest ja võsast järgmisel kolmel aastal. Lepingute kogumaht on 17 miljonit krooni.

"Metsastel aladel tuleb õhuliinide koridore puhastada regulaarselt iga 4-5 aasta järel, sest hooldamata liinikoridorides võib tuule ja lumega tekkida langevate puude ja okste tõttu rikkeid. Klientide võimalike elektrikatkestuste ennetamiseks oleme aasta-aastalt järjest rohkem suunanud raha liinikoridoride puhastamisele," ütles Eesti Energia Jaotusvõrgu juhataja Tarmo Mere.

Viies piirkonnas läbi viidud riigihangete tulemusena on järgnevatel aastatel liinikoridoride puhastamisel põhipartneriteks Liinihoolduse Eesti OÜ Hiiu-, Saare-, Jõgeva-, Tartu-, Valga-, Võru- ja Põlvamaal ning Tallinnas; OÜ Kivikodu Viljandi- ja Pärnumaal; OÜ Micromat Järva-, Rapla- ja Harjumaal ning OÜ Laminert Ida-Virumaal ja Lääne-Virumaal.

Eesti Energia Jaotusvõrgul on kokku ligi 48 000 km õhuliine ning igal aastal tuleb klientide varustuskindluse tagamiseks puhastada puudest ja võsast ligi 3000 km liine.

Elektrikatkestuste ärahoidmiseks ja varustuskindluse tagamiseks investeerib sel aastal Jaotusvõrk elektrivõrgu uuendamisesse ja hooldamisesse kokku 1,4 miljardit krooni, mis on 40% rohkem kui eelmisel aastal. Investeeringud suunab Jaotusvõrk eelkõige elektrivõrgu liinide ja alajaamade uuendamisse, mille käigus saab üha enam õhuliine asendatud maakaabelliinidega ning alajaamad ilmastikukindlate komplektalajaamadega. Lisaks paigaldab Jaotusvõrk elektrivõrku seadmeid, mis automaatika kaasabil võimaldavad distantsilt seadmeid lülitada, et ennetada katkestusi või lühendada nende kestust.
Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
[email protected]
www.energia.ee/press