Iseteenindus

Pranglil hakkas tööle uus diiselelektrijaam

09.06.2010
Täna, 9. juunil, avas Eesti Energia Jaotusvõrk Prangli saarel uue diiselelektrijaama, mida jälgitakse ja juhitakse mandrilt. Uue elektrijaama juures on kasutusele võetud keskkonnasõbralikud kütusemahutid ja elektrijaama müra summutamise lahendus. Jaamas tagatud kütusevarud võimaldavad saarel külma talve üle elada ka laevaühenduse puudumisel.

"Prangli saarel on Eesti EnergiaJaotusvõrgul 121 klienti ning elektrijaam on neile elektrivarustuse tagamiseks ainuke viis," ütles Eesti Energia Jaotusvõrgu juhataja Tarmo Mere. "Uue elektrijaama mahutid võimaldavad hoida saarel kütusevaru 5-6 kuuks, mis kindlustab saare elanike elektrivarustust ka raskete ilmaolustikuolude tingimustes, kui ühendus mandriga katkeb," lisas Mere.

Vajadus uue elektrijaama järele tekkis saarel senise elektrijaama amortiseerumise tõttu.

Uus elektrijaam on varustatud kahe 30 m3 mahutiga, mis on Jaotusvõrgu keskusest jälgitavad. Mahutite täitmine toimub läbi täitetorustiku otse sadamakailt. Senise elektrijaama mahutite täitmine oli raskendatud saarel kütuse veoks vajaliku paakauto puudumise tõttu.

Saart varustab elektriga kaks uut vajadusel paralleeltöös olevat 180 kW diiselgeneraatorit, mis on samuti juhitavad ja jälgitavad.

Diiseleketrijaam on varustatud helisummutussüsteemi ning tulekustustussüsteemiga. Elektrijaama hoone on Jaotusvõrgu jaoks üks huvitavaimaid ehitisi üle pika aja, kuna hoone on Viimsi vallaga koostöös kujundatud sadamaalaga harmoneeruvaks välisfassaadilt puitehitiseks.

Uue elektrijaama ehitus algas 2009. aasta septembris. Ehitustöid teostas AS Skanska. Elektrijaama ehituse maksumus on 6,44 miljonit krooni.

Esimene elektrijaam rajati Prangli saarele 1953. aastal Einart Tammsaare eestvedamisel. Viimastel aastatel on saarel elektrijaama seiret teostanud ning uue elektrijaama ehituses kaasa löönud tema poeg Lembit Tammsaar, kes on ka kohaliku külaühingu eestvedaja.

Analoogselt Pranglile toodetakse elektrit vaid Ruhnu saarel, kus diiselgeneraatoritele on toeks lisaks 3 tuulikut. Teistel suurematel saartel on Eesti Energia poolt tagatud elektrivarustus merekaabli kaudu.
Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
[email protected]