Iseteenindus

Eesti Energia Kaevandused: karjäärid lähevad üle suverežiimile

04.06.2010
Eesti Energia Kaevandused muudab ka sellel suvel töökorraldust, et teha ära vajalikud hooldus- ja remonditööd ning valmistuda sügis-talviseks perioodiks. Põlevkivi tootmine peatatakse Narva karjääris 7 - 13. juunini ning Aidu karjääris 14. juunist - 1. augustini.

Narva karjäär: ladude mahu vähendamine ning laadimiskompleksi remont. Tootmise seiskamise ajal jätkub põlevkivi ning killustiku müük tarbijatele laost. Samal ajal tehakse ettevalmistusi talveperioodiks ja remonditakse karjääri Narva osa laadimiskompleksi. „Optimeerime Narva karjääri laovarusid ning teeme ettevalmistusi laadimiskompleksis talveperioodiks, mis võib tulla pingeline," ütles Eesti Energia Kaevanduste tootmisdirektor Erik Väli.

Aidu karjäär: kaevandamiseks ettevalmistatud varude mahu suurendamine. Aidu karjääri kollektiivpuhkuse ajal on peatatud põlevkivi tootmine, kuid jätkub ekskavaatorite, karjäärikallurite ja rikastusvabriku remont. Samuti toimuvad katendi- ja rekultiveerimistööd ning killustiku laadimine ja müük. „Suurendame karjääris põlevkivi vahetuks väljamiseks ettevalmistatud varusid, et olla valmis intensiivseks põlevkivi kaevandamiseks sügis-talvisel perioodil", lisas Eesti Energia Kaevanduste tootmisdirektor.

Kõik Eesti Energia Kaevanduste kliendid saavad soovitud ja kokkulepitud koguses põlevkivi. „Meie klientidel pole tarnete pärast vaja muretseda. Karjääride töö planeerimisel suvisel perioodil oleme arvestanud klientide soovide ja vajadustega," kinnitas Väli. Ka õlikivi tarnega probleeme ei teki kuna vajalik lisakogus õlikivi varuti juba kevadel.

Karjääride töötajatele pakutakse eelkõige võimalust võtta välja korraline põhipuhkus. Ülejäänud kollektiivpuhkuse perioodiks saab töötaja vormistada lisapuhkepäevad, mis tasustatakse vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärale. Selleks puhuks on eelnevalt sõlmitud pooltevaheline kokkulepe. „Suvel korralikult välja puhates, on kaevur valmis sügis-talvisel perioodil kaevandamismahtude suurenedes efektiivsemalt töötama," ütles Erik Väli.

Eesti Energia Kaevandused AS on Ida-Virumaal asuv põlevkivi kaevandamise ja veoga tegelev ettevõte. Lisaks kahele kaevandusele ja kahele karjäärile kuulub ettevõtte koosseisu raudteeveoga tegelev üksus. Ettevõte omab ISO 9001:2000, ISO 14001 ja OHSAS 18001 vastavus-sertifikaate.
Lisainformatsioon:
Jelena Derbneva
Eesti Energia Kaevandused AS
kommunikatsiooni peaspetsialist
T: +372 336 4813
M: + 372 55 611 022
F: + 372 336 4803