Iseteenindus

Eesti Energia kuulutab välja konkursi doktorandi stipendiumile

02.06.2010
Kuni 30. juunini 2010 on kõigil ettevõtlikel ja tublidel noortel võimalus kandideerida Eesti Energia doktorandi stipendiumile Tallinna Tehnikaülikooli Soojustehnika instituudis. Eesti Energia stipendiumit suurusega 17 000 Eesti krooni kuus makstakse doktorandile õpingute nominaalkestuse lõpuni ning sellele lisandub riiklik doktorantide õppestipendium.

"Soojustehnika instituudi stipendiumiga soovime anda oma panuse valdkonna akadeemilise järelkasvu tagamisse. Doktorikraadiga energeetikaspetsialistid on kõrgelt hinnatud nii Eestis kui ka mujal maailmas," kinnitas tehnikateaduste doktori kraadiga Eesti Energia juhatuse liige Raine Pajo.

Stipendiumile on oodatud kandideerima nii TTÜ Soojustehnika instituudi tänased doktorandid kui need, kes tahavad instituudi doktoriõppes alustada õpinguid 2010. aasta sügisest. Tulevaselt doktorandilt oodatakse õpingute lõpetamist nominaalajaga ning tahet töötada õpingute lõpetamise järel TTÜ-s õppejõuna vähemalt stipendiumi saamise perioodiga võrdse aja.

Eesti olulisima energiaettevõttena ja suurima tööandjana paneb Eesti Energia õla alla energeetika valdkonna tulevikule, panustades tehnikaerialasid õppivatesse noortesse. Ettevõte soovib tagada piisava ning kvalifitseeritud tulevaste spetsialistide ja juhtide järelkasvu, pakkudes edukatele tudengitele võimalusi enesetäiendamiseks ja arendades tulevaste õppejõudude baasi.

Lisainfo stipendiumile kandideerimise kohta: www.energia.ee/personal
Ave Mellik
Elektri ja soojuse tootmise kommunikatsioonijuht
Eesti Energia
Tel 71 52 210
Tel 56 637 086
[email protected]