Iseteenindus

Eesti Energia avaldab 2009/10. majandusaasta tulemused

21.05.2010
Eesti Energia kontserni 2009/10. majandusaasta auditeeritud aruanne on tänasest kättesaadav Eesti Energia kodulehelt.

PricewaterhouseCoopersi poolt auditeeritud aastaaruande kohaselt olid Eesti Energia 2009/10. majandusaasta äritulud 11 miljardit krooni, kontserni ärikasum oli 2,0 miljardit krooni ning puhaskasum 2,2 miljardit krooni (ilma Eleringita 1,8 miljardit krooni). Eesti Energia investeeringud moodustasid 31. märtsil lõppenud majandusaastal 3,1 miljardit krooni.

Eesti Energia kasum tulenes peamiselt edukast energiakaubandusest, suurenenud põlevkiviõli ekspordist ja efektiivsuse kasvust. Peamisteks investeerimisobjektideks olid elektrivõrgud, uute elektritootmisvõimsuste ja uue õlitehase rajamine.

Eesti Energia kontserni majandustulemustes on konsolideeritud kütuste ning elektri- ja soojuse tootmise, jaotamise ja müügiga tegelevate ning muid teenuseid osutavate tütarettevõtete tulemused. Konsolideeritud tulemused ei sisalda põhivõrguettevõtja Elering tulemusi, mida käsitletakse lõpetatud tegevusvaldkonnana. Eesti Energia majandusaasta algas 2009. aasta 1. aprillil ning lõppes käesoleva aasta 31. märtsil. Täpsemalt Eesti Energia 2009/10. majandusaasta näitajatest ja olulisematest sündmustest saab lugeda kontserni aastaaruandest www.energia.ee/aastaaruanne.

Maia Burlaka
Eesti Energia
Kommunikatsiooniteenistus
5225400
[email protected]