Iseteenindus

Eesti Energia allkirjastas Jordaania valitsusega põlevkivivarude kasutamise lepingu

12.05.2010
Eesti Energia allkirjastas 11. mai õhtul Jordaania valitsusega kontsessioonilepingu, mis annab ettevõttele õiguse kasutada osa Jordaanias asuvatest Attarat Um Ghudrani põlevkivivarudest põlevkiviõli ja elektri tootmiseks.

Kontsessioonilepingu allkirjastamise tseremoonial viibinud Eesti Vabariigi peaminister Andrus Ansip sõnas sündmust kommenteerides: "Põlevkivi on praegu Eesti energiajulgeoleku aluseks. Eesti valitsus toetab igati Jordaania energiajulgeoleku saavutamist põlevkivitööstuse loomise abil."

Jordaania Kuningriigi peaminister Samir Rifai tõi välja: "Jordaania impordib hetkel 96 protsenti oma energiavajadusest. Oleme üks väheseid Lähis-Ida riike, mil puuduvad omaenda energiavarud, välja arvatud põlevkivi. Jordaania põlevkivivarud kataksid hõlpsasti riigi energiavajaduse nii elektri kui õli järele. Seega kujutab põlevkivi endast meiegi jaoks energiajulgeoleku alust."

Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive ütles kontsessioonilepingu allkirjastamist kommenteerides: "See leping on tunnustus meie põlevkivitöötlemise tehnoloogiale. Käesolev projekt on Eesti Energia esimene rahvusvaheline põlevkivi arendusprojekt. Meie jaoks on see nii au kui ka kohustus anda oma parim, et luua Jordaanias tõhus ja keskkonnasõbralik põlevkivitööstus."

Jordaania Kuningriigi energiaminister ja Jordaania ressursiameti president Khaled Irani väljendas oma heameelt lepingu sõlmimise üle, öeldes: "Meie lootus on, et tänu sellele projektile oleme teel energiasõltumatusele. Põlevkivi on vastuseks meie energiaprobleemidele nii keskmises kui ka pikemas perspektiivis."

Jordaania ressursiameti juht Dr. Maher Hijazin lisas: "Tunnustame Eesti Energia laialdast kogemust põlevkivi uurimisel ja töötlemisel. Oleme kindlad, et Jordaanias saab olema üks esimesi uuel tehnoloogial põhinevaid kommertskasutuses olevaid põlevkiviõli tehaseid ning Jordaanial on võimalus seeläbi saada üheks maailma põlevkivitöötlemise liidritest. Oleme välja arendanud põlevkivitööstuseks vajalikud õigusliku, maksu- ning keskkonnaalase raamistiku. Täna oleme tunnistajaks uue energiatööstuse sünnile."

Kontsessioonilepingu sõlmimise järgselt viib Eesti Energia kõnealuse põlevkivimaardla kohta läbi täiendavaid geoloogilisi ja hüdrogeoloogilisi uuringuid, samuti testitakse ja arendatakse põlevkivi töötlemise tehnoloogiat ning viiakse läbi keskkonnamõjude hindamine. Hiljemalt 4 aasta pärast langetatakse otsus, kas jätkata tööstusfaasiga ja alustada tööstuskompleksi ehitamist. Tööstusfaasi ehk ressursi kasutamise õiguse pikkus peale uuringuid on kontsessioonilepingust tulenevalt 40 aastat ja seda on võimalik pikendada täiendavalt 10 aasta võrra.

Attarat Um Ghudrani põlevkivimaardla paikneb Jordaania keskosas ja on teadaolevatest Jordaania põlevkivileiukohtadest suurim – kogu maardlas paikneva põlevkivivaru suuruseks on hinnatud 25 miljardit tonni. Eesti Energia ligikaudu 40 km2 suurune kontsessiooniala sisaldab hinnanguliselt üle 2 miljardi tonni põlevkivi ning teatavatel tingimustel on võimalik kontsessiooniala laiendada, mis annaks Eesti Energia käsutusse ca 4 miljardit tonni põlevkivi.

Eesti Energial on Jordaanias kaks paralleelset arendusprojekti, ca 38 000 barrelilise päevatoodanguga õlitehas ning kuni 900 MW võimsusega põlevkivielektrijaam. Eesti Energia roll on olla projektide arendaja ja Enefit-tehnoloogia tarnija põlevkiviõli tootvale tehasele. Nii edasises arendus- kui ka sellele järgnevas tööstusfaasis planeerib Eesti Energia kaasata projekti täiendavaid investoreid. Elektri- ning õlitööstus on planeeritud rajada ühes ja samas maardlas paiknevale põlevkiviressursile.

Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
[email protected]