Iseteenindus

Eesti Energia aprilli müügitulemused

24.05.2010
Eesti Energia müüs Eestis aprillis 599 gigavatt-tundi (GWh) elektrienergiat, mis on 1,6 protsenti rohkem kui möödunud aasta aprillis. Tulenevalt elektrituru osalisest avanemisest Eestis alates 2010. aasta 1. aprillist müüs Eesti Energia elektrienergiat ka Nord Pool Estlink energiabörsile. Eesti Energia elektrienergia müük avatud turul oli aprillis 138 GWh. Müük suletud turu äri- ja koduklientidele oli kokku 352 GWh elektrit. Müük võrguettevõtjatele moodustas 109 GWh. Eesti Energia elektrienergia müüki mõjutasid elektrituru osaline avanemine Eestis, eeldatav tööstustoodangu mahu kasv ja 0,3 kraadi madalam välistemperatuur võrreldes eelmise aasta aprilliga. Elektrienergia eksport oli käesoleva aasta aprillis 106 GWh ehk 3,9 protsendi võrra rohkem kui mullu samal kuul. Ekspordi mahu kasvu tingis suurenenud elektrienergia eksport Leetu seoses Ignalina tuumajaama sulgemise ja Leedu elektrituru avanemisega. Eesti Energia aprilli keskmine elektrienergia müügihind Eestis ilma võrguteenusteta oli 522 krooni megavatt-tunni eest (kr/MWh). Sama perioodi keskmine baaselektrienergia hind Nord Pooli Estlink piirkonnas oli 560 kr/MWh ning Nord Pooli Soome piirkonnas 684 kr/MWh. Eesti Energia soojusenergia müük moodustas aprillis 99 GWh, mis on 9,9 protsendi võrra vähem kui möödunud aasta aprillis. Maia Burlaka
Eesti Energia
Kommunikatsiooniteenistus
5225400
[email protected]