Iseteenindus

Eesti elektribörsil selgus esimene hind

31.03.2010
Homme, 1. aprillil on ajalooline esimene päev Eesti uuel elektribörsil, esimese päeva keskmine hind on 38.78 €/MWh, kalleima tunni hind 47.08 €/MWh ja odavaima tunni hind 16.92 €/MWh.

Elektri hinna tekkimine börsil Eesti börsil kaubeldakse esialgu vaid päev-ette tunnipõhise elektrienergiaga ehk elektrit saab osta järgmise ööpäeva 24 tunniks tunnihindade alusel (spot price).

Elektrienergia ostjad ja müüjad sisestavad pakkumised Nord Pooli kauplemiskeskkonda ning nende pakkumiste alusel genereerib keskkond tunnihindu.

Elektribörsil on elektrienergia hind erinev igal tunnil sõltuvalt tootmise ja tarbimise tasakaalust, elektribörsidele üle maailma on seetõttu iseloomulikud suured elektrienergia hinna kõikumised nii päevasiseselt kui sesoonselt.

Nord Pooli ja Leedu turupiirkonna hinnad Viimase viie päeva jooksul on Soome turupiirkonna hinnad olnud 41-45 €/MWh ja Leedus alla 35 €/MWh.

Jaanuari keskmine elektrienergia hind oli Soomes selle aasta esimeses kvartalis 71 €/MWh. Leedus oli esimese kvartali keskmine hind 41 €/MWh.

Elektrienergia turuhind Nord Pool Estlink turupiirkonnas on lähiajal enim mõjutatud Läti suurveest ja sellega kaasnevast hüdroenergia toodangu suurenemisest Baltikumis ning suhteliselt kõrgete temperatuuride tõttu vähenenud nõudlusest. Järgnevatel nädalatel on elektribörsil oodata praeguse tootmise ja tarbimise tasakaalu säilimist ning sellele tasakaalule vastavaid elektrienergia hindasid.

Tänaseks Nord Pool turupiirkonnale üleantavad Estlink kaablivõimsused tagavad, et Eesti turupiirkond on likviidne ja läbipaistev ning muutub usaldusväärseks referentsiks kõikidele avatud turul tegutsevatele elektritarbijatele ja elektritootjatele.

Eesti Energia kui regiooni juhtiv energiaettevõte panustab elektrituru arendusse. Pikaajalises perspektiivis on läbipaistev ja likviidne elektribörs on Eesti ja Baltimaade elektrivarustuskindluse alustala.
Margus Vals
Eesti Energia energiakaubanduse direktor