Iseteenindus

Eesti Energia müüs Elering OÜ Eesti riigile

28.01.2010
25. novembril 2009 otsustas Vabariigi valitsus eraldada põhivõrguettevõtja Elering OÜ Eesti Energiast ning detsembris 2009 sõlmisid Eesti Energia ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium osa müügilepingu. 27. jaanuaril viidi müügitehing lõpule ja tänasest ei kuulu Elering OÜ Eesti Energia kontserni.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium omandas Elering OÜ osa 2,7 miljardi krooni eest, Eleringi aktsiate müügihind tugines PricewaterhouseCoopersi poolt koostatud eksperthinnangule. Jaanuari alguses maksis Elering OÜ Eesti Energiale tagasi kontsernisisesed laenud. Ettevõtte müük ei kahjusta Eesti Energia finantsvõimekust ega investeerimisvõimet.

Eesti põhivõrguettevõtja Elering OÜ müügi eesmärk on Euroopa Liidu nõuetest tulenevalt tagada põhivõrkude sõltumatus tootmis- ja müügitegevusest.
Elering OÜ on energia ülekandega tegelev ettevõte, mis ühendab Eesti suuremad elektrijaamad, jaotusvõrgud ja suurtarbijad Balti- ja Põhjamaade ning Venemaa energiasüsteemidega. Põhivõrguettevõtja Elering vastutab Eestis elektrisüsteemi kui terviku töökindluse eest. Ettevõtte ülesandeks on juhtida ja koordineerida elektrisüsteemi eri osade koostööd, et tagada selle varustuskindlus ja kvaliteetne toimimine.
 
Eesti Energia nõukogu kiitis põhimõttelise otsuse müüa põhivõrguettevõtja Elering OÜ Eesti riigile mullu septembris. Tehingu sooritamiseks vajalikud nõusolekud on saadud Euroopa Investeerimispangalt ja Põhjamaade Investeerimispangalt.

Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
[email protected]