Iseteenindus

Eesti Energia nõukogu kiitis heaks täiendavate dividendide maksmise

03.09.2009
Vastavalt Vabariigi Valitsuse ettepanekule suurendada dividendimakset, otsustas Eesti Energia nõukogu suurendada omaniku dividende 1,36 miljardi kroonini. Seoses kolmanda lisaeelarve täitmisega avaldas Vabariigi Valitsus soovi omaniku dividendide suurendamiseks. Eesti Energia nõukogu kiitis heaks otsuse maksta omanikule dividende 2008/2009. majandusaasta kogu puhaskasumi ulatuses ehk kuni 1,36 miljardit krooni. Varasemalt oli dividendide suuruseks kinnitatud 324 miljonit krooni. „Lühiajalises perspektiivis ei avalda dividendide maksmine kogu puhaskasumi ulatuses Eesti Energia finantsvõimekusele ja investeeringutele negatiivset mõju. Pikas perspektiivis peame aga leidma võimalusi investeerimisvõime säilitamiseks ning selleks on erinevaid võimalusi, mida tuleb kaaluda," sõnas Eesti Energia finantsdirektor Margus Kaasik. Eesti Energia kontserni märtsiga lõppenud majandusaasta äritulud olid 10,6 miljardit krooni, kontserni ärikasum oli 1,6 miljardit krooni ning puhaskasumiks kujunes 1,36 miljardit krooni. Kontserni investeeringud moodustasid möödunud majandusaastal 3,5 miljardit krooni. Kontserni finantstulemustele avaldasid positiivset mõju suurenenud eksporditulud ja kulude kokkuhoid, negatiivselt mõjus aga kodumaise elektrienergia müügikoguste langus majandusaasta teises pooles. Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
marina.bachmann@energia.ee
www.energia.ee/press