Iseteenindus

Eesti Energia nõukogu kinnitas omaniku dividendid

03.07.2009
2008/2009. majandusaasta kasumist maksab Eesti Energia omanikule dividende 324 miljonit krooni. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 2009. aasta 26. veebruari korraldusele maksab Eesti Energia omanikule  dividendidena 224 miljonit krooni. Lisaks teises negatiivses eelarves sätestatule suurendatakse dividende 100 miljoni krooni võrra. Kokku makstakse Eesti Vabariigile dividendidena välja 324 miljonit krooni. Eesti Energia 2008/09 majandusaasta näitajatest ja olulisematest sündmustest saab lugeda kontserni aastaaruandest www.energia.ee/aastaaruanne. Seoses dividendide ootuse muutmisega on asjakohastatud kontserni aastaaruande lk 175 "Kasumi jaotamise ettepanek". Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
marina.bachmann@energia.ee
http://www.energia.ee/press