Iseteenindus

Eesti Energia on likvideerinud enamuse augustitormidega seotud riketest

19.08.2010
Eesti Energia Jaotusvõrk on praeguseks likvideerinud enamuse teadaolevatest elektrivõrgu riketest ja kahjustustest, mis olid registreeritud 8. augusti ja 15. augusti äikesetormi järel. Homme lõpetavad rikkebrigaadid üksikutes madalpinge võrguga seotud majapidamistes Lääne-Virumaal ja Valgamaal voolu taastamise töid.

Praeguseks taastas Eesti Energia 8. augusti tormi järgselt elektrivarustuse täpsustatud andmete järgi ligi 60 000 majapidamises ning 15. augusti tormi järgselt toodi vool tagasi ligi 50 000 kodusse.

"Augustitormid tegid metsadest tikupõllud ning maha kukkunud puud tekitasid tõsiseid kahjustusi elektrivõrgus ja raskendasid meie ligipääsu katkenud liinidele. Mitmes piirkonnas tuli rikkebrigaadidel esmalt metsa maha langenud puudest puhastada ja seejärel võrk uuesti üles ehitada - paigaldada uued elektrimastid ning vedada liinid. Selline töö võttis võrreldes tavapärase rikete kõrvaldamisega oluliselt rohkem aega, kuid saime nii mahuka tööga siiski kahe nädalaga hakkama," ütles Eesti Energia Jaotusvõrgu juhtimiskeskuse juhataja Taivo Tõnne. "Tänan kõiki kohalikke omavalitsusi ja elanikke, RMK, päästeteenistuse ja elektrifirmade töötajaid, kes olid meile selles töös abiks, ning samuti meie kliente kannatlikkuse eest," lisas Tõnne.

Tipphetkedel oli üle Eesti rikkeid likvideerimas ligi 160 Eesti Energia ja partnerite rikkebrigaadi, kes tormide järgsel perioodil parandasid üle 3000 erineva rikkekoha.

Eesti Energia rikketeadete teenindamiseks oli kaasatud täiendav jõud ning tormide ajal tekkinud elektrikatkestustega seoses võttis Eesti Energia klienditeeninduskeskus vastu tavapärasest 10 korda rohkem kliendipöördumisi.

Juhul kui mõnel kliendil pole endiselt elektrivarustus taastatud või kui nädalavahetusel oma suvekodudesse suunduvad inimesed avastavad seal voolukatkestuse, palume kontrollida, kas kliendi tarbimiskoha peakaitsmed on korras ja sisse lülitatud. Riketest saab teatada rikkenumbrile 1343.

Kuna pärast kahte äikesetormi on rikkeid juurde tulnud, jätkab Eesti Energia Jaotusvõrk ka nende likvideerimisega.

Juhul kui mõnede rikete likvideerimine ületas kehtestatud piirmäära ehk kolme päeva pärast erakorralise sündmuse lõppemist, vähendab Eesti Energia automaatselt kliendi järgmise kuu arvel võrguteenuse tasu. Selleks ei pea kliendid eraldi Eesti Energiasse pöörduma.
Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
[email protected]