Iseteenindus

Eesti Energia vähendab õlitootmise keskkonnamõju

16.11.2011
Novembris lõpetas Eesti Energia Tehnoloogiatööstus neli kuud väldanud projekti, mille käigus vahetati välja Eesti Energia Õlitööstuse tänase õlitootmise korsten ning paigaldati uus elektrifilter. Uuendus vähendab tootmise keskkonnamõju, suurendab tehase töökindlust ning võimaldab paindlikumat opereerimist. Kokku investeeriti 3,6 miljonit eurot.

„Meie jaoks on tänase tööstuse arendamine ja selle keskkonnamõjude minimaalseks muutmine sama oluline, kui tootmise laiendamine ja uue õlitehase ehitus," kinnitas Eesti Energia Õlitööstuse juhatuse esimees Igor Kond. Tema sõnul on tulemus juba praegu näha, ning õlitootmisel õhku lenduvate osakeste hulk oluliselt väiksem.

Uus lahendus võimaldab ka paindlikku opereerimist. „Kui seni oli kahe Enefit140 jaoks ühine korsten, tuli ühe seadme peatamisel ümber korraldada ka teise seadme töö. Uue korstna puhul seda teha ei tule ning seadmete seisakud hooldus- ja remonttöödeks on minimaalsed," selgitas Kond.

Eesti Energia Tehnoloogiatööstuse jaoks oli korstna vahetus ja elektrifiltrite paigaldus tervikprojekt, alates seadmete valmistamisest ja tarnimisest kuni paigalduseni. Korstna valmistas Eesti Energia Tehnoloogiatööstus täielikult ise, elektrifiltrite tehnoloogia tarniti Šveitsist, firmalt Elex AG.

Aastas töötleb Eesti Energia Õlitööstus kahe Enefit140 tootmisseadme abil ümber ligikaudu 1,6 miljonit tonni põlevkivi ning valmistab sellest erinevaid põlevkiviõli fraktsioone. Ligi 60 protsendi toodangust läheb ekspordiks ja kasutatakse ära vedelkütuste komponentidena. Kohalikud tarbijad kasutavad põlevkiviõli eelkõige katlamajades ja väikestes elektrijaamades soojuse ning elektri tootmiseks, aga ka põllumajanduses ning teedeehituses.

Möödunud aasta mais alustas ettevõte uue Enefit280 õlitehase ehitamist. Uus tehas valmib 2012. aasta veebruaris, ning alustab tööd sama aasta augustis.

Üks Enefit280 õlitehas lisab tänasele tootmisvõimsusele aastas ligi 2 miljonit barrelit põlevkiviõli ning 75 miljonit kuupmeetrit uttegaasi. Tehasega on integreeritud 35MW auruturbiin, mis kasutab ära õlitootmisel tekkiva jääksoojuse tootes sellest elektrit. Ühe Enefit280 tehase opereerimisel saab tööd 80 inimest.

Aastaks 2016 plaanib Eesti Energia välja arendada põlevkivi vedelkütuste tootmiskompleksi, kus toodetud vedelkütused on kvaliteetsemad, kui seni toodetav põlevkiviõli ning neid saaks kasutada tänastele normidele vastava mootorikütusena. See tähendab lisaks veel kahe Enefit280 õlitehase ja järeltöötlustehase rajamist. Kokku saaks laiendatud vedelkütuste tootmises otseselt tööd ligi poolsada inimest.

Lisainformatsioon:

Reimo Raja
Eesti Energia pressiesindaja
715 12 18
566 19 659