Iseteenindus

Eesti Energia alustab uue elektrijaama ehitusega

16.06.2011
Eesti Energia otsustas täna anda Alstomi konsortsiumile lõplik heakskiit uue kuni 600MW võimsusega elektrijaama ehitusega alustamiseks.

Uue elektrijaama ehitus on Eesti Energia jaoks suur investeerimisotsus, mille ettevõte kavatseb ellu viia tänase rahastamispoliitika raames. Vabariigi Valitsuse toetus sellele investeeringule (väljendatud Vabariigi Valitsuse kabinetiistungi 6. mai otsusega) on Eesti Energia jaoks väga oluline.

Kuigi Eesti võttis 2011. aastal enne heakskiitu tagasi varasemalt välja pakutud riigiabi skeemi põlevkiviplokkide toetuseks, on Euroopa Liit siiski tunnistanud Eesti vajadust uute elektritootmise võimsuste järele. Alternatiivse toetusmehhanismina uurib riik võimalust toetada Eesti Energiat tasuta CO2 saastekvoodiga emissioonikaubanduse 3. faasis (2013-20). Euroopa komisjonile tuleb Eesti riigi poolelt välja pakutav 3. faasi jaotuskava koos investeerimisplaaniga heakskiitmiseks esitada 30. septembriks 2011.

Uus kuni kahe 300-megavatise keevkihttehnoloogial põhineva energiaplokiga elektrijaam rajatakse Narva lähistele Eesti elektrijaama kõrvale. Uue elektrijaama esimene plokk valmib 2015. aasta lõpuks, teise ploki rajamine otsustatakse 2012. aastal. Esimese energiaploki maksumus on 543 miljonit eurot, kokku maksab elektrijaama rajamine ca 950 miljonit eurot.

Investeering uude elektrijaama tagab tulevikus keskkonnasõbralikuma elektritootmise ja vajaliku tootmisvõimsuse kui vanad energiaplokid jõuavad oma eluea lõpule. Keevkihttehnoloogia võimaldab toota elektrit efektiivselt ja keskkonnasõbralikult põlevkivist ja biokütusest. Biomassi osa kütusesegus saab kasvatada kuni 50 protsendini. Tänu biokütuse ulatuslikule kasutamisele vähenevad uue elektrijaama CO2 heitmed Euroopa keskmisele tasemele.

Veiko Räim
Investorsuhete ja Treasury juht
Eesti Energia AS
Tel: +372 715 2884
Mobile + 372 5668 1568
[email protected]