Iseteenindus

Iru jäätmeplokk sõlmis lepingu Tallinna prügi käitlemiseks

14.09.2012
Iru elektrijaam sõlmis Tallinna linnavalitsusega lepingu Põhja-Tallinna, Haabersti, Kesklinna ja Kristiine elanike jäätmete käitlemiseks. Olmeprügi käitlemise teenus odavneb elanike jaoks enam kui kolmandiku võrra, sest ladestamise asemel kasutatakse jäätmeid elektri ja soojuse tootmiseks.

„Seni prügilasse rännanud olmejäätmed võtame Irus kasutusele energia tootmiseks, kus tänu kaasaegsele tehnoloogiale muutub 85% jäätmetes sisalduvast energiast elektriks ja soojuseks. Tallinna elanike jaoks tähendab see aga kolmandiku võrra soodsamat jäätmekäitlusteenust ning stabiilsemat soojuse hinda," sõnas Iru elektrijaama arendusjuht Urmo Heinam.

Tallinna linn korraldas esimest korda eraldi konkursi prügi käitleja leidmiseks, lahutades jäätmete käitlemise ja prügiveo teenused. Tallinna keskkonnaameti uus mudel võimaldas pakkuda olmeprügi käitlemise teenust ka Eesti Energial, mis osutus senisest oluliselt soodsamaks.

Iru jäätmeploki valmimisel väheneb oluliselt ladestatava prügi kogus, kuid prügi sorteerimise kohustus pealinnas ei kao. Iru jäätmeenergiaplokk ei konkureeri jäätmete koduse sorteerimise ja liigiti kogumisega ning eraldi kogutud pakendid, paber ja biolagunevad jäätmed suunatakse endiselt taaskasutusse.

Iru elektrijaama jäätmeenergiaplokk valmib 2013. aastal. Tänu jäätmeplokile säästab Iru elektrijaam aastas ligi 70 miljonit kuupmeetrit maagaasi ning hakkab pakkuma ka senisest odavamat ja stabiilsemat soojuse hinda. Iru jäätmeplokk hakkab aastas energia tootmiseks taaskasutama 220 000 tonni segaolmejäätmeid.

Eliis Vennik
Eesti Energia
Pressiesindaja
715 12 18
57 830 756
[email protected]