Iseteenindus

Jaanuaris oli Muutuv paketi hind keskmiselt 5,41 s/kWh

12.02.2013
Ühetariifse Muutuv elektripaketi valinud kliendid maksid jaanuaris elektrienergia eest keskmiselt 5,41 s/kWh. Keskmiste päeva ja ööhindadega saab tutvuda siin »

Lisaks Muutuv paketile ostavad kaalutud keskmise hinnaga elektrit ka kliendid, kes valisid Kombineeritud paketi, kus pool tarbitud elektrikogusest arveldatakse fikseeritud ja teine pool börsihinnaga. Kaalutud keskmine börsihind võtab arvesse, palju elekter ühel või teisel tunnil Nord Pool Spoti elektribörsil maksis ja kui palju kliendid nendel tundidel elektrit tarbisid. Aritmeetilisest keskmisest hinnast erineb kaalutud keskmine hind just sellepoolest, et aritmeetiline keskmine ei arvesta seda, et klientide tarbimine on tunniti erinev. Kaalutud keskmise hinna arvutavad välja elektrimüüjad, Nord Pool Spoti kodulehel avaldatakse ainult käibemaksuta aritmeetilisi keskmisi hindu. Jaanuarikuu aritmeetiline keskmine elektri hind Nord Pool Spoti hulgiturul oli 41,77 EUR/MWh ehk 4,18 s/kWh.

Kliendi poolt tarbitud elektri tunnikogused määravad võrguettevõtjad, edastades need andmed seejärel Eleringi juures asuvasse andmelattu, kust need omakorda kliendi valitud elektrimüüjani jõuavad. Klientidele, kel pole veel kaugloetavat elektriarvestit, arvutatakse kaalutud keskmine hind võrguettevõtja tüüpkoormusgraafiku alusel.

Kliendid, kel on paigaldatud kaugloetav elektriarvesti ja kes on üle viidud tunnilugemisele, saavad Muutuv paketis osta elektrienergiat oma täpsete tunnikoguste ja elektribörsi tunnihindade alusel.