Iseteenindus

Eesti Energia hakkab USA-s põlevkivitööstust arendama

09.03.2011
Eesti Energia allkirjastas lepingu USA põlevkiviarendusega tegeleva ettevõtte Oil Shale Exploration Company (OSEC) 100% aktsiate omandamiseks. OSEC on põlevkivi arendusprojektidega Utah-s tegelenud alates 2005. aastast ning talle kuulub suurim eraomandis olev kompaktne põlevkivivaru Utah-s. Eesti Energia eesmärgiks on Utah-s paiknevate varude baasil välja arendada põlevkivitööstus võimsusega kuni 57 000 barrelit põlevkiviõli päevas.

"Eesti jaoks on tegemist unikaalse võimalusega pakkuda maailma ühele suurimale riigile seda, mida nad vajavad – tehnoloogiat, mis võimaldaks kasutusele võtta seni seisvad põlevkivivarud ja suurendada seeläbi riigi energeetilist sõltumatust," ütles Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive.

Tehingu sõlmimise järel omandab Eesti Energia põlevkivivarud hinnangulise suurusega 3,1 miljardit tonni ning selles sisalduva õli kogus ulatub 2,1 miljardi barrelini. Projekti arendus kuni ehituse alguseni võtab tänase parima teadmise kohaselt aega 4 aastat ja ehitus ise seejärel 3-4 aastat.

„Meie majanduslik kasu tuleb projekti väärtuse kasvatamisest arendusfaasis ja meie unikaalse põlevkivi töötlemise tehnoloogia müümisest Ameerikasse," selgitas Sandor Liive. Sarnaselt Jordaaniaga on ka USA arendusprojekti arendusfaasis kavas kaasata täiendavaid finantsinvestoreid ning tööde teostamisel rakendada Eesti teadlasi ja spetsialiste.

Liive sõnul on OSEC-i projekt parim põlevkivi arendusvõimalus USA-s arvestades asukohta, varusid, seni tehtud ressurssi hindamist ning teostavus- ja geoloogilisi uuringuid. „Ära on tehtud ka märkimisväärne töö suhete loomisel kohaliku kogukonna ja teiste huvirühmadega," sõnas Liive. OSEC on ka ainuke ettevõte, kes omab Utah-s US Bureau of Land Management poolt väljastatud põlevkivi uuringu-ja arenduslitsents.

Peale OSEC'i omandamist keskendub Eesti Energia projektide arendamisele Eestis, Jordaanias ja USA-s. Mõlemas rahvusvahelises arendusprojektis on Eesti Energia roll olla projektide arendaja ja eestvedaja ning Enefit-tehnoloogia tarnija põlevkiviõli tootvale tehasele. Ülejäänud põlevkivi omavates riikides on fookuses tehnoloogia müük.

Tehing on lõplik peale USA valitsusasutuse Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) heakskiitu. Poolte kokkuleppel on tehingu maksumus konfidentsiaalne.

Eesti Energia (väljaspool Eestit kaubamärk Enefit) on rahvusvaheline energiaettevõte, mis tegutseb Eestis, Lätis, Leedus, Soomes ja Jordaanias. Eesti Energia tegeleb põlevkivi kaevandamise, põlevkiviõli-, elektri- ja soojuse tootmisega ning elektri ja teiste energiaga seotud lisateenuste müügiga.

Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600