Iseteenindus

Jaanuari üldteenuse hind on 5,84 s/kWh

09.02.2013
Jaanuarikuu üldteenuse ühetariifne hind on Elektrilevi võrgupiirkonnas 5,84 s/kWh. Kahetariifse võrgulepinguga üldteenuse kliendid ostavad elektrit päevahinnaga 6,43 s/kWh ja ööhinnaga 5,15 s/kWh. Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Üldteenuse hind koosneb elektrienergia maksumusest ja müügimarginaalist, millest kaetakse kliendi teenindamiseks tehtud kulutused. Need kulud hõlmavad näiteks klienditeeninduskanalite tööshoidmist, arveldust ja kõigeks selleks vajalikke infosüsteeme. Üldteenuse hind muutub igal kuul peamiselt muutliku elektri hulgihinna tõttu.

Eesti Energia on seisukohal, et tänane üldteenuse hinnakujundus ei taga kõigile klientidele kulupõhist hinda, ega kohtle kliente võrdselt. Kuna üldteenuse klientide teenindamiseks tehtud kulud ei sõltu kliendi poolt tarbitud kilovatt-tundide hulgast, peaksid need üldteenuse arvel kajastuma eraldi tasuna, mis oleks võrdne kõigile ületeenuse klientidele sõltumata tarbimiskogusest. Täna tuleb aga kulud jagada kilovatt-tundidele, mis tõstab üldteenuse kilovatt-tunni hinda ning tekitab olukorra, kus suurema elektritarbimisega üldteenuse kliendid maksavad kinni väiksema elektritarbimisega klientide teeninduskulu. Eesti Energia teeb Konkurentsiametile ettepaneku regulatsiooni muutmiseks nõnda, et üldteenuse hinnakujundus muutuks kulupõhiseks ja kohtleks kliente võrdselt.

Möödunud kuu üldteenuse hinda hakkab Eesti Energia igakuiselt avalikustama siin »

Üldteenusega liituvad kliendid, kes ei ole ühegi elektrimüüjaga elektrilepingut sõlminud. Üldteenuse kasutamine on vabatahtlik. Kliendid saavad sellest loobuda, sõlmides meelepärase elektrimüüjaga elektrilepingu. Et elektrimüüjaga sõlmitud leping kehtiks järgmise kuu algusest, tuleb see sõlmida hiljemalt 21 päeva enne kuuvahetust.

Elektriarvel lisanduvad üldteenuse hinna alusel ostetavale elektrienergiale ka võrguteenus, taastuvenergiatasu ja elektriaktsiis.