Iseteenindus

Jaotusvõrk ja RMK sõlmisid koostööleppe liinialusteks hooldustöödeks

08.09.2011
Eesti Energia Jaotusvõrk ja Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) sõlmisid koostöölepingu raietööde korraldamiseks riigimetsas asuvatel Jaotusvõrgu liinitrassidel.

Viieks aastaks sõlmitud lepingu alusel teostab riigimetsades ja riigi omandis olevate maade liinikoridorides raiet RMK.

„Tänu koostööle ei ole Jaotusvõrgul vaja raietöödeks riigimetsas taotleda erilube, mis teeb liinide hooldamise kiiremaks ja aitab seega paremini ennetada elektrikatkestusi," selgitas lepingust tulenevat kasu Jaotusvõrgu juhataja Tarmo Mere.

RMK hallatavatel maadel asub kokku üle 2000 km Jaotusvõrgu liine. Vastavalt lepingule ei pruugi RMK raietöid läbi viia nendel kinnistutel, mis asetsevad eraldi või on liialt väikesed ja sellisel juhul teevad töid Jaotusvõrgu teised lepingupartnerid. Aastas teeb RMK liinialuseid raietöid orienteeruvalt 480 km ulatuses, lähtuvalt puude ja võsa ohtlikkusest liinide töökindlusele.

Kokku haldab Jaotusvõrk ligikaudu 60 000 km liine, õhuliinidest üle 35 protsendi asub metsastel aladel. Et võsa ning murduvad puud ja oksad ei katkestaks elektrivarustust, puhastab Jaotusvõrk igal aastal võsast, liinidele liiga lähedale ulatuvatest puudest ja okstest tuhandeid kilomeetreid liinikoridore.

Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
marina.bachmann@energia.ee

Tavo Uuetalu
RMK juhatuse liige
Telefon 676 7069, 504 5069
tavo.uuetalu@rmk.ee
www.rmk.ee